Čtení na tyto dny

Pobřeží

Slunce již hvězdy noční
roztříští v příboji
Noc stáhla se pryč chvatně
se všemi závoji
Bílá břicha ryb svítí
mrtvá jak touha má
rybářkám do jejich sítí
jen nechtíc
veplouvá…

(František Schildberger) 

O časopisu

Náš environmentálně-kulturní časopis již 32 let vydává základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, která před 27 lety zakládala ekologické poradenství v ČR, před 12 lety zbudovala první veřejnou pasivní budovu a v Hostětíně pod Bílými Karpaty předvádí modelové projekty udržitelného života v měřítku malé obce a jejích obyvatel.

V časopise Veronica přinášíme:

  • články odborníků, které Vám přinesou hlubší vhled do ekologických problémů
  • příklady dobré praxe občanských sdružení s projekty pro lidi a přírodu, které Vás povzbudí
  • rady a návody Ekologické poradny Veronica, které můžete sami uskutečnit
  • seriál výletů po přírodních parcích ČR, kam se můžete vydat za poznáním
  • galerie, krajiny srdce, básně a kresby, které Vás potěší
  • zajímavosti z přírody a krajiny, o nichž jste dosud nevěděli


Témata roku 2014: 1. svět v noci a bez ní (mj. světelné znečištění), 2. hosté, vetřelci a běženci (invazní druhy apod.), 3. ovocnářství (např. staré a krajové odrůdy), 4. dary přírody (využití planých rostlin včetně receptů, užitečnost volně žijících živočichů, význam půdy atd.).
V roce 2015 se chceme zaměřit ještě jednou na ovocnářství, dále na krajinu pod vodou, louky a pastviny, v posledním čísle na české osídlení a krajinu Banátu.
Pro rok 2016 navrhla redakční rada témata: 1. sucho, 2. slovenská krajina, 3. lesy, 4. chůze;
na rok 2017: 1. velcí kopytníci, 2. paradoxní ochrana přírody, 3. přehrady - mýty a fakta, 4. PTÁCI A HUDCI;
na rok 2018: 1. půda, 2. divoká příroda ve městech, 3. návrat šelem, 4. krajina Podkarpatské Rusi;
a na rok 2019: 1. ?, 2. zeleň mezi domy, 3. kůrovec, 4. zpracování ovoce.
 

Anotace


1/2015 - Ovocnářství II
První číslo roku 2015 se vrací k loňskému tématu ovocnářství dalšími články, mj. o škůdcích a chorobách ovocných dřevin a jak na ně bez syntetických pesticidů. Pokračujeme v cyklu Vcházení do obrazů a připomeneme si život a práci Josefa Vavrouška a blížící se termín nominací na cenu po něm pojmenovanou.


2/2015 - Krajina pod vodou
Druhé číslo se zabývá hlavně rybníky a životem v nich a okolo nich, ale také krajinami zaplavenými přehradami (Lipno, obec Chudobín na dně Vírské přehrady), anebo na zaplavení zbytečně čekajícími (slovenská obec Slatinka). Co se nevešlo sem (např. Gabčíkovo), otiskneme někdy příště. A po úspěchu dvou ovocnářských čísel otvíráme novou rubriku na toto téma.


3/2015 - Louky a pastviny
V tomto „lučním“ čísle se věnujeme jak historii využívání luk, tak současnosti, např. jak se v posledních letech obnovuje pastevectví a jak to pomáhá krajině. Co vše z fauny můžeme na loukách a pastvinách potkat. Ekonomickému přínosu trvalých travních porostů, trávníkům ve městech i aktivitám ochranářských organizací. A také tomu, jak se toto téma zrcadlí ve výtvarném umění a v lidové písni.
 

4/2015 - Češi a krajina Banátu 
Čtvrté číslo jsme věnovali českému osídlení v Banátu a samozřejmě i banátské přírodě a krajině. Kromě historie se zabýváme tamní současností, která je dosud živým modelem u nás již dávno zaniklého tradičního venkova. I ona však podléhá „modernizaci“, ne vždy k lepšímu. Následují další články od nás a obvyklé rubriky.


1/2016 - Sucho
Obyvatelnost a úživnost různých oblastí Země zcela závisí na dostatku vody. Občas se dokonce vinou sucha rozpadla některá civilizace. Současná klimatická změna způsobená globálním oteplováním je ale mnohem mohutnější. Zasahuje i střední Evropu, která dosáhla blahobytu opřeného o obrovskou spotřebu fosilních paliv, hlavní příčinu oteplování. Rok 2015 byl ukázkou, co můžeme čekat v ještě drsnější podobě a častěji. Horka si všiml každý. Naše téma ale je hlavně sucho. S vodou, která do Česka přichází jen z nebe, budeme muset zacházet jinak než doposud. Jak vážné to je, co máme ve svém chování změnit, jak postupovat na polích, v lesích i ve městech, tomu se číslo věnuje především. - Tentokrát s barevnými mapami.


2/2016 - Starostlivosť o krajinu na Slovensku
V druhom čísle navštívime krajinu nášho suseda - Slovenska. Kritickým okom slovenských autorov sa pozrieme na to, či ešte Slováci majú k nej vzťah, ako sa správajú k svojim lesom, riekam či divým zvieratám. Pokúsime sa poodhaliť jej mystérium a to, či sme schopní ho ešte vnímať. Aj v ochrane krajiny (či prírody) ide často iniciatíva zdola a viaceré články čísla ilustrujú, že úlohu štátu suplujú mnohokrát mimovládne organizácie.


3/2016 - Les
Chodíme do lesa. Rádi. Smíme? Máme? Proč to děláme? - přímé i nepřímé užitky z lesa, estetika lesa, další mimoprodukční funkce, limity vstupu do lesa a aktivit v něm realizovaných (vhodné a nevhodné, očekávané i neočekávané aktivity v lese - příležitosti, hrozby, konflikty, výzvy).
Význam lesa v souvislosti se změnami klimatu - uhlíkový sink, vodní bilance krajiny, mezoklima a mikroklima… Související změny v hospodaření v lese - změna druhové skladby, způsobů hospodaření, „uhlíkové lesnictví“, přírodě blízké hospodaření atd. Hospodaření v lesích - věc veřejná kontra věc odborná.


4/2016 - Chůze 
Letošní čtvrté číslo, kterým časopis Veronica uzavřel už třicátý ročník, jsme věnovali tématu „Chůze“. Čím více se pěší chůze vytrácí z našeho každodenního života, tím víc pro nás získává sváteční přitažlivost. Např. v polovině 80. let 20. století putovalo do Santiaga de Compostela ke třem tisícům poutníků ročně. V roce 2010 to bylo téměř tři sta tisíc. Zdá se, že v tomto nejistém, hodnotově popleteném a k žalu přírody netečném světě to táhne stále více z nás zpět k pěšímu putování a sobě samým. Chůze je lék, který nic nestojí. Také Veronica jde dál. Předplaťte si včas 31. ročník.
 

1/2017 - Velcí kopytníci naší krajiny
Číslo informuje o našich i introdukovaných divoce žijících sudokopytnících (např. los, jelen, muflon či prase divoké) a o problémech např. s neprostupností krajiny nebo s jimi působenými škodami v lesích či na polních kulturách. Ale také o pokusech o navrácení zubra a dalších velkých kopytníků a jejich významu pro krajinu.


2/2017 ˜- Paradoxní ochrana přírody
Paradoxní ochranou přírody rozumíme zdánlivě protismyslné, neočekávané postupy, které v určitých situacích přinášejí překvapující pozitivní výsledky. Zatímco živelné pohromy, např. vichřice a požáry, nebo drastické lidské zásahy, např. těžba či vojenská cvičení s těžkou technikou, většinou krajinu ničí, lze stejné či podobné zásahy v přiměřeném rozsahu a pod kontrolou využít v její prospěch - vytvářet jimi pestřejší prostředí čili pomáhat biodiverzitě, posilovat populace vzácných rostlin a živočichů apod.


3/2017 - Přehrady - mýty a fakta
Toto číslo vysvětluje, že přehrady nejsou všelék - ani proti povodním, ani proti suchu - spíše až poslední možností. Zdá se, že všechny rozumně myslitelné přehrady u nás už byly postaveny. Navíc jejich slibované funkce se často vzájemně vylučují, takže zdaleka nesplnily očekávání a v mnoha případech dokonce škodí. Je s podivem, že nepreferujeme jiná, přirozenější a méně nákladná opatření, jako jsou např. suché poldry, řízený rozliv do říční nivy a další.


4/2017 - PTÁCI A HUDCI
Veronica č. 4/2017 je věnována ornitologovi Karlu Hudcovi, původně jako gratulace, nakonec bohužel už jen jako rozloučení. Číslo je tedy ponejvíce ptačí, najdete v něm i rady, jak v zimě správně přikrmovat ptáky na krmítku nebo třeba labutě na řece. Nechybí ani většina dalších obvyklých rubrik.


1/2018 - Půda
Dozvíte se, jak funguje živá půda. A zazní varování: Odnaučili jsme se s půdou a na půdě hospodařit. Půda degraduje, eroduje, ztrácí schopnost zadržovat vodu v krajině, navíc je voda znečišťována chemickými postupy. Průmyslové zemědělství tedy není efektivní ani trvale udržitelné, významně přispívá k oteplování a suchu, ohrožuje naši budoucnost.


2/2018 - Nová divočina
Nová divočina se stává v poslední době fenoménem. Po panenské divočině tady máme divokost města v podobě opuštěných průmyslových areálů, starých železničních náspů nebo křovin mezi domy. Každý si v urbánní divočině najde to své a mnoho zajímavého tam našli i námi oslovení autoři. Kromě biologů jsme dali prostor i dalším odborníkům z řad antropologů, krajinných architektů anebo umělců. Díky tomu vzniklo multižánrové číslo věnované tématu městské, nechcete-li nové, divočiny.


3/2018 - Návrat velkých šelem
Veronica č. 3/2018 je věnována návratu velkých šelem do České republiky. Aktuální články se zabývají především ochranou rysa a návratem vlka, který vzbuzuje velký zájem a rozporuplné emoce. Svůj prostor zde našly vzpomínky na setkání TGM s medvědem, ale i galerie znalce rysů Ludvíka Kunce, který získal za rok 2017 Cenu Josefa Vavrouška. Nový koncept biotopu velkých savců řešící zachování prostupnosti krajiny zajímavě doplňuje zpráva o pozorování losů se zapojením veřejnosti z loňského podzimu.


4/2018 - Krajinou Podkarpatské Rusi
Poslední číslo letošního jubilejního roku - 100 let od vzniku Československa - připomíná trochu pozapomenutou pátou zemi naší první republiky. Ale v duchu našeho časopisu se více než dějinami a politikou zabýváme tamní krajinou, lidmi a přírodou. A nezapomněli jsme ani na obvyklé rubriky, verše apod.Noví předplatitelé dostávají zdarma publikaci Panonské stepní trávníky na Moravě

Součástí předplatného je i přístup do archivu 32 let časopisu Veronica.

Těšíme se na setkání s Vámi nad stránkami časopisu Veronica!

Časopis Veronica: Umíme číst v přírodě a krajině. Čtěte s námi!

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu