Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Hlídáme Šumavu


Jaroslav Valůch, č. 6/2011, str. 15

Vyrazili jste na Šumavu jako turisté a stali se svědky něčeho podezřelého? Vidělijste kácení či svoz dřeva, nebo nečekanou stavební aktivitu? Nemusí se nutně jednat o nelegální jednání, nicméně po zkušenostech z minulosti nelze tuto variantu bohužel vyloučit. Sami to asi přímo na místě neposoudíte, ale vaše dílčí informace může nabýt významu při srovnání s dalšími údaji. Máte už zmatek v tom, kolik, kde a jaké černé stavby zkrášlují Šumavu? Chcete se podívat na záběry, jak se v kterých částech obnovuje les? Nebo se o svoje vlastní fotografie a videa podělit s ostatními?

To vše a mnoho dalšího můžeme nyní společně sdílet na rozjíždějící se platformě Hlídáme Šumavu (www.sumava.watching.cz). Jejím cílem je průběžně shromažďovat informace od občanů a nabízet různé mapové podklady. Vznikla z potřeby sdílet informace o aktivitách na zastavení protiprávního kácení stromů v rámci protikůrovcových opatření. Blokáda u Ptačího potoka byla akcí výjimečnou a krajní. Šumava potřebuje ochranu i nadále, kdy pozornost veřejnosti a odpovědných činitelů klesá, zatímco rizika nepomíjejí. Dokázaly to koneckonců i četné rozhovory s řadou místních obyvatel. Navzdory vyhroceným protichůdným názorům na způsob řešení kůrovcové kalamity je překvapivé, že jejich cíle jsou často shodné: uchránit šumavskou přírodu před bezohledným nezákonným drancováním. Také pro ně je platforma určena.

Pro ty, kteří plánují udělat ze Šumavy lunapark, případně na ní profitovat jinak, je to signál, že zde existuje občanská kontrola, která nehodlá jen nečinně přihlížet. Nebude-li možné protiprávnímu jednání zabránit včas a přímo, bude alespoň existovat časosběrná veřejná dokumentace pro budoucí právní kroky a opatření. Spletitost a lokálnost některých kauz znesnadňuje jejich pochopení. Hlídáme Šumavu je příspěvkem k větší transparentnosti a srozumitelnosti. Potřebuje však i vaši pomoc. Máte zájem o ochranu přírody a moderní komunikační technologie? Ozvěte se nám a zapojte se.


Mgr. Jaroslav Valůch (1979) - spoluzakladatel Standby Taskforce (blog.standbytaskforce.com), odborník v oblasti občanské participace skrze nové komunikační prostředky

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu