Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Hlídáme Šumavu


Jaroslav Valůch, č. 6/2011, str. 15

Vyrazili jste na Šumavu jako turisté a stali se svědky něčeho podezřelého? Vidělijste kácení či svoz dřeva, nebo nečekanou stavební aktivitu? Nemusí se nutně jednat o nelegální jednání, nicméně po zkušenostech z minulosti nelze tuto variantu bohužel vyloučit. Sami to asi přímo na místě neposoudíte, ale vaše dílčí informace může nabýt významu při srovnání s dalšími údaji. Máte už zmatek v tom, kolik, kde a jaké černé stavby zkrášlují Šumavu? Chcete se podívat na záběry, jak se v kterých částech obnovuje les? Nebo se o svoje vlastní fotografie a videa podělit s ostatními?

To vše a mnoho dalšího můžeme nyní společně sdílet na rozjíždějící se platformě Hlídáme Šumavu (www.sumava.watching.cz). Jejím cílem je průběžně shromažďovat informace od občanů a nabízet různé mapové podklady. Vznikla z potřeby sdílet informace o aktivitách na zastavení protiprávního kácení stromů v rámci protikůrovcových opatření. Blokáda u Ptačího potoka byla akcí výjimečnou a krajní. Šumava potřebuje ochranu i nadále, kdy pozornost veřejnosti a odpovědných činitelů klesá, zatímco rizika nepomíjejí. Dokázaly to koneckonců i četné rozhovory s řadou místních obyvatel. Navzdory vyhroceným protichůdným názorům na způsob řešení kůrovcové kalamity je překvapivé, že jejich cíle jsou často shodné: uchránit šumavskou přírodu před bezohledným nezákonným drancováním. Také pro ně je platforma určena.

Pro ty, kteří plánují udělat ze Šumavy lunapark, případně na ní profitovat jinak, je to signál, že zde existuje občanská kontrola, která nehodlá jen nečinně přihlížet. Nebude-li možné protiprávnímu jednání zabránit včas a přímo, bude alespoň existovat časosběrná veřejná dokumentace pro budoucí právní kroky a opatření. Spletitost a lokálnost některých kauz znesnadňuje jejich pochopení. Hlídáme Šumavu je příspěvkem k větší transparentnosti a srozumitelnosti. Potřebuje však i vaši pomoc. Máte zájem o ochranu přírody a moderní komunikační technologie? Ozvěte se nám a zapojte se.


Mgr. Jaroslav Valůch (1979) - spoluzakladatel Standby Taskforce (blog.standbytaskforce.com), odborník v oblasti občanské participace skrze nové komunikační prostředky

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu