Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Hlídáme Šumavu


Jaroslav Valůch, č. 6/2011, str. 15

Vyrazili jste na Šumavu jako turisté a stali se svědky něčeho podezřelého? Vidělijste kácení či svoz dřeva, nebo nečekanou stavební aktivitu? Nemusí se nutně jednat o nelegální jednání, nicméně po zkušenostech z minulosti nelze tuto variantu bohužel vyloučit. Sami to asi přímo na místě neposoudíte, ale vaše dílčí informace může nabýt významu při srovnání s dalšími údaji. Máte už zmatek v tom, kolik, kde a jaké černé stavby zkrášlují Šumavu? Chcete se podívat na záběry, jak se v kterých částech obnovuje les? Nebo se o svoje vlastní fotografie a videa podělit s ostatními?

To vše a mnoho dalšího můžeme nyní společně sdílet na rozjíždějící se platformě Hlídáme Šumavu (www.sumava.watching.cz). Jejím cílem je průběžně shromažďovat informace od občanů a nabízet různé mapové podklady. Vznikla z potřeby sdílet informace o aktivitách na zastavení protiprávního kácení stromů v rámci protikůrovcových opatření. Blokáda u Ptačího potoka byla akcí výjimečnou a krajní. Šumava potřebuje ochranu i nadále, kdy pozornost veřejnosti a odpovědných činitelů klesá, zatímco rizika nepomíjejí. Dokázaly to koneckonců i četné rozhovory s řadou místních obyvatel. Navzdory vyhroceným protichůdným názorům na způsob řešení kůrovcové kalamity je překvapivé, že jejich cíle jsou často shodné: uchránit šumavskou přírodu před bezohledným nezákonným drancováním. Také pro ně je platforma určena.

Pro ty, kteří plánují udělat ze Šumavy lunapark, případně na ní profitovat jinak, je to signál, že zde existuje občanská kontrola, která nehodlá jen nečinně přihlížet. Nebude-li možné protiprávnímu jednání zabránit včas a přímo, bude alespoň existovat časosběrná veřejná dokumentace pro budoucí právní kroky a opatření. Spletitost a lokálnost některých kauz znesnadňuje jejich pochopení. Hlídáme Šumavu je příspěvkem k větší transparentnosti a srozumitelnosti. Potřebuje však i vaši pomoc. Máte zájem o ochranu přírody a moderní komunikační technologie? Ozvěte se nám a zapojte se.


Mgr. Jaroslav Valůch (1979) - spoluzakladatel Standby Taskforce (blog.standbytaskforce.com), odborník v oblasti občanské participace skrze nové komunikační prostředky

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu