Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

A je jaro


Dana Zajoncová, č. 2/2009, s. 1

První podběly kousek za městem, první muška, která mi zalétla do pokoje, první vosa, která do mne narazila. A druhé číslo Veroniky, které přináší sérii článků o včelách. Podnítily ho naše obavy z včelí nemoci, o které se před rokem začalo více mluvit. Nebudou-li včely, kdo opylí krajinu, ptali jsme se. Zhroucení ekologické rovnováhy v důsledku snížení počtu včelstev však podle odborníků reálné není. Z hlediska přirozeného stavu je prý naše krajina dokonce převčelená. Opět se spíš ukazuje, že se nestíháme vyrovnávat se změnami, které současný svět v rychlém sledu přináší. I včelařství, které možná považujeme za starou a neměnnou tradici, podléhá trendům globálního obchodu nebo využívá nových reprodukčních technologií. A tak pocit ohrožení pociťovaný v souvislosti se včelami jako i s jinými tématy ochrany přírody) ukazuje, že spíše než o samotnou přírodu jde o nás v ní. Napadlo Vás třeba už někdy, jak vlastně včelu vnímáme? Jako zvíře hospodářské, nebo divoké?

A co můžete v tomto čísle čekat kromě bzukotu včel? První díl prakticky zaměřené občasné rubriky Recept na..., v níž bychom rádi přinášeli Vaše zkušenosti z činnosti pro přírodu. Pokud dovedete popsat radosti a strasti s ní spojené, uvítáme Vaše příspěvky. Pošlete nám je, mohou posloužit i dalším v odhodlání zorganizovat aktivitu přibližující lidi k přírodě.

Zcela jinak v tom pomáhá umění. Rozvíjí to, co kunsthistorik Jiří Zemánek nazývá poetickým vnímáním - nepotřebuje čísla a argumenty, oslovuje nás přímo. V letošní Galerii Vám chceme přiblížit významné současné české výtvarníky; tentokrát půjde o krajinné projekty Václava Ciglera.

Ochrana přírody se tedy vyrovnává s novými přístupy a tématy. Snad nejvýrazněji mezi ně patří klimatické změny. Blíže o nich pojednáme v připravovaném podzimním čísle, nyní přinášíme rekapitulaci jejich loňských dopadů. Ve Veronice se snažíme uvádět velká ekologická témata do souvislosti s našimi každodenními životy, a tak výstava PRIMA KLIMA, kterou můžete během jara zhlédnout (viz s. 33), navrhuje opatření, kterými může každý z nás zmírnit změny klimatu na úrovni našich domácností.

Řeky se vylévají z břehů a země voní. Je jaro, a tak běžte ven, ať Vám to všechno letos neuteče.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu