Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

A je jaro


Dana Zajoncová, č. 2/2009, s. 1

První podběly kousek za městem, první muška, která mi zalétla do pokoje, první vosa, která do mne narazila. A druhé číslo Veroniky, které přináší sérii článků o včelách. Podnítily ho naše obavy z včelí nemoci, o které se před rokem začalo více mluvit. Nebudou-li včely, kdo opylí krajinu, ptali jsme se. Zhroucení ekologické rovnováhy v důsledku snížení počtu včelstev však podle odborníků reálné není. Z hlediska přirozeného stavu je prý naše krajina dokonce převčelená. Opět se spíš ukazuje, že se nestíháme vyrovnávat se změnami, které současný svět v rychlém sledu přináší. I včelařství, které možná považujeme za starou a neměnnou tradici, podléhá trendům globálního obchodu nebo využívá nových reprodukčních technologií. A tak pocit ohrožení pociťovaný v souvislosti se včelami jako i s jinými tématy ochrany přírody) ukazuje, že spíše než o samotnou přírodu jde o nás v ní. Napadlo Vás třeba už někdy, jak vlastně včelu vnímáme? Jako zvíře hospodářské, nebo divoké?

A co můžete v tomto čísle čekat kromě bzukotu včel? První díl prakticky zaměřené občasné rubriky Recept na..., v níž bychom rádi přinášeli Vaše zkušenosti z činnosti pro přírodu. Pokud dovedete popsat radosti a strasti s ní spojené, uvítáme Vaše příspěvky. Pošlete nám je, mohou posloužit i dalším v odhodlání zorganizovat aktivitu přibližující lidi k přírodě.

Zcela jinak v tom pomáhá umění. Rozvíjí to, co kunsthistorik Jiří Zemánek nazývá poetickým vnímáním - nepotřebuje čísla a argumenty, oslovuje nás přímo. V letošní Galerii Vám chceme přiblížit významné současné české výtvarníky; tentokrát půjde o krajinné projekty Václava Ciglera.

Ochrana přírody se tedy vyrovnává s novými přístupy a tématy. Snad nejvýrazněji mezi ně patří klimatické změny. Blíže o nich pojednáme v připravovaném podzimním čísle, nyní přinášíme rekapitulaci jejich loňských dopadů. Ve Veronice se snažíme uvádět velká ekologická témata do souvislosti s našimi každodenními životy, a tak výstava PRIMA KLIMA, kterou můžete během jara zhlédnout (viz s. 33), navrhuje opatření, kterými může každý z nás zmírnit změny klimatu na úrovni našich domácností.

Řeky se vylévají z břehů a země voní. Je jaro, a tak běžte ven, ať Vám to všechno letos neuteče.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu