Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

A je jaro


Dana Zajoncová, č. 2/2009, s. 1

První podběly kousek za městem, první muška, která mi zalétla do pokoje, první vosa, která do mne narazila. A druhé číslo Veroniky, které přináší sérii článků o včelách. Podnítily ho naše obavy z včelí nemoci, o které se před rokem začalo více mluvit. Nebudou-li včely, kdo opylí krajinu, ptali jsme se. Zhroucení ekologické rovnováhy v důsledku snížení počtu včelstev však podle odborníků reálné není. Z hlediska přirozeného stavu je prý naše krajina dokonce převčelená. Opět se spíš ukazuje, že se nestíháme vyrovnávat se změnami, které současný svět v rychlém sledu přináší. I včelařství, které možná považujeme za starou a neměnnou tradici, podléhá trendům globálního obchodu nebo využívá nových reprodukčních technologií. A tak pocit ohrožení pociťovaný v souvislosti se včelami jako i s jinými tématy ochrany přírody) ukazuje, že spíše než o samotnou přírodu jde o nás v ní. Napadlo Vás třeba už někdy, jak vlastně včelu vnímáme? Jako zvíře hospodářské, nebo divoké?

A co můžete v tomto čísle čekat kromě bzukotu včel? První díl prakticky zaměřené občasné rubriky Recept na..., v níž bychom rádi přinášeli Vaše zkušenosti z činnosti pro přírodu. Pokud dovedete popsat radosti a strasti s ní spojené, uvítáme Vaše příspěvky. Pošlete nám je, mohou posloužit i dalším v odhodlání zorganizovat aktivitu přibližující lidi k přírodě.

Zcela jinak v tom pomáhá umění. Rozvíjí to, co kunsthistorik Jiří Zemánek nazývá poetickým vnímáním - nepotřebuje čísla a argumenty, oslovuje nás přímo. V letošní Galerii Vám chceme přiblížit významné současné české výtvarníky; tentokrát půjde o krajinné projekty Václava Ciglera.

Ochrana přírody se tedy vyrovnává s novými přístupy a tématy. Snad nejvýrazněji mezi ně patří klimatické změny. Blíže o nich pojednáme v připravovaném podzimním čísle, nyní přinášíme rekapitulaci jejich loňských dopadů. Ve Veronice se snažíme uvádět velká ekologická témata do souvislosti s našimi každodenními životy, a tak výstava PRIMA KLIMA, kterou můžete během jara zhlédnout (viz s. 33), navrhuje opatření, kterými může každý z nás zmírnit změny klimatu na úrovni našich domácností.

Řeky se vylévají z břehů a země voní. Je jaro, a tak běžte ven, ať Vám to všechno letos neuteče.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu