Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Ovocnářství je lepší než všechny adrenalinové sporty


Ivo Dostál, č. 3/2014, s. 1

Vážení čtenáři,

toto číslo jsme se rozhodli věnovat ovocnářství, protože zahrady a sady významně ovlivňují ráz a vzhled naší krajiny, když si tedy odmyslíme vše, co je s nimi spojeno z hlediska užitku a života různých organismů. Zatím z valné části pozitivně a jen doufejme, že do naší krajiny nevtrhnou ve velkém intenzivní sady, které se vším všudy znamenají pohromu skoro pro vše živé a v konečné fázi i pro člověka. Ovocnářství v historii našich zemí má dlouholetou tradici a dosud se pěstování ovoce věnuje dosti obyvatel přesto, že ovoce (stále dražší) je již v obchodech dostupné celoročně. Jenže rozdíl v chuti koupeného a ovoce vypěstovaného v domácích podmínkách je přece jen výrazný.

Problematika ovocnářství je velmi široká, a i když jsme pominuli drobné ovoce, tak se nám přesto sešlo nejen od věhlasných odborníků, ale i od laiků tolik příspěvků, že jsme se rozhodli v našem časopise zavést stálou rubriku věnovanou ovocnářství a navíc i 1. číslo příštího ročníku bude také ovocnářské, kde budou uveřejněny ty příspěvky, které se nám do tohoto čísla nevešly. Snad ani není třeba zdůrazňovat, že budeme ve Veronice propagovat směr ovocnářství blízký přírodě, tedy kolikrát jiný než ten, co je zaměřený na co největší zisk v co nejkratším čase. A to už i proto, že pěstování ovoce je bohulibá činnost, jak ve svém článku pěkně píše jeden z autorů, ale i protože vyžaduje trpělivost, pokoru, schopnost porozumět nejen přírodě a jejím dějům, ale i sami sobě. A věřte, ovocnářství je lepší než všechny adrenalinové sporty dohromady, protože než si vychutnáte kolikrát těžce zaslouženou úrodu, tak si adrenalinu užijete více než dost.

S přáním rozumné rovnováhy ve všem za redakci Veroniky garant čísla plného ovoce

Ivo Dostál

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu