Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921

Karin Lednická, č. 2/2022, s. 23-25, pro předplatitele

Skalická Morávka

Petr Birklen, č. 2/2022, s. 44-45

Vzpomínka na Vítka Grulicha __ 2. 10. 1956 – 24. 2. 2022

Olga Lepšová-Skácelová, č. 2/2022, s. 56-57

Tisy v tísni

Renata Placková, č. 2/2022, s. 58

Bývala za plaňkovým plotem cesta do pole aneb o krajinném žalu a zbytkové naději

Petr Čermák, č. 1/2022, s. 2-3

Elementární automat Rule 30, homolice vznešená a meze poznání

Martin Dvořák, č. 1/2022, s. 20-22, pro předplatitele

Jak jsem vstoupil na „Mýtinu“ Josefa Jambora

Michal Friedl, č. 1/2022, s. 31-33, pro předplatitele

Jak mohu snížit svoji uhlíkovou stopu nepoužíváním rašeliny?

Renata Placková, č. 1/2022, 42-44

Cimrman a zmije


Bedřich Vypera, č. 4/2014, s. 26

Jára Cimrman měl zmije rád. O kladném vztahu Cimrmana ke zmijím svědčí i scénka ze hry Němý Bobeš, kde líčí, jak jde hajný „se starým Papouškem“ na zmije. Starým Papouškem je ovšem právě sám Cimrman, kterému tak přezdívali pro jeho zálibu v létání.

Jára Cimrman však u zmije obdivoval především její jed. Neustále mu vrtalo hlavou, proč ho vlastně zmije má. Ze zkušenosti liptákovského hajného a nakonec i z vlastní zkušenosti věděl, že jed není pro člověka smrtelně nebezpečný, a že ho tedy zmije nepoužívá prvoplánově k obraně. Vzhledem k tomu, že se nad Jizerskými a Orlickými horami pohyboval v balonu, eventuálně v řiditelné vzducholodi Karel, tak mu patrně uniklo to, že zmije používá jedu k lovu kořisti. Avšak Cimrman jako výtečný pozorovatel přírody věděl, že zmije (na rozdíl od tehdy všeobecně rozšířeného názoru) nevyhledává suché skalnaté prosluněné stráně, ale že se zdržuje v rašeliništích a mokrých loukách a vlhkých zákoutích. Lidští obyvatelé takových míst vesměs trpěli revmatismem. Nikoliv však zmije. Cimrman tehdy vyslovil revoluční hypotézu, že zmije používá jedu jako prostředku k prevenci a samoléčení revmatismu. RNDr. Mojmír Vlašín na naši otázku ohledně této hypotézy odpověděl následovně: „Cimrmanovi se ovšem díky zatuchlosti vědy v rakouskouherské monarchii nepodařilo svoji hypotézu plně doložit. Dnešní věda však pro to předložila řadu, byť třeba nepřímých důkazů. Jako nejpádnější bych uvedl tento: Ze statistik WHO vyplývá, že revmatismus (rheumatoides latentus) postihuje nejčastěji kolenní a ramenní klouby (articulatio talocruralis et articulatio genus). Tento typ revmatismu nebyl u zmije prokázán ani v jednom případě!“

Bedřich Vypera

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu