Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost


Hana Machů, Yvonna Gaillyová, č. 1/2015, s. 31

Nejen ve světě, ale i v České republice přináší klimatická změna již nyní dopady, na které se musíme připravit. I když se u nás neprojeví třeba zvýšená hladina oceánů, můžeme jistě očekávat větší sucha, vlny veder a extrémní projevy počasí. S vodou a energií budeme muset hospodařit mnohem šetrněji. Jak se na tuto dobu připravit - to je téma projektu realizovaného Ekologickým institutem Veronica.

Projekt s názvem „Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost“ si klade za cíl vypořádat se s důsledky klimatických změn prostřednictvím jejich zmírňování a přizpůsobením se jejich dopadům. Jde o to, abychom byli lépe připraveni na novou podobu světa, která nás čeká, a brali ji vlastně jako novou dobu, ne jako katastrofu. Lidé se musí připravit na větší sucha, vlny veder či výpadky v dodávkách energie. Je to osvěta o tom, že budeme daleko více využívat dešťovou vodu, budeme namísto dálkových dodávek vyrábět mnohem více energie přímo v místě odběru, zejména z obnovitelných zdrojů, domy budou lépe zaizolovány a více energeticky šetrné, a budeme tudíž mnohem nezávislejší na trzích a politické situaci. Změní se i struktura zemědělské produkce tak, aby jí ‚nové počasí‘ vyhovovalo.

Cílem projektu, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, je zvýšit informovanost české společnosti o klimatické změně a resilienci, tj. schopnosti jednotlivců i obcí odolávat dopadům klimatické změny nejlépe takovými opatřeními, která změnu zmírňují. Například tím, že využívají obnovitelné, nikoli fosilní zdroje energie.

Projektové aktivity již běží. Školáci se postupně dozvídají, jak mohou šetřit vodu a energii, jak souvisí jejich strava s klimatem a jak se dopravovat bez emisí CO2. Do soutěže CO2 liga se zapojilo 24 týmů ze základních a středních škol Zlínského kraje.

Pro veřejnost jsou na letošní rok připraveny 4 víkendové workshopy v Hostětíně na téma úspory vody a využívání dešťové vody, úspory energie při bydlení, energetické soběstačnosti, produkce potravin a potravinové soběstačnosti. Chystá se také týdenní letní škola a cyklus 6 večerních besed v Brně.

Institut spolupracuje i s místními akčními skupinami, kterým pomáhá zařadit téma resilience do strategických plánů, a s vysokými školami a akademiky. Mapuje příklady dobré praxe, kdy představí zajímavé a neotřelé přístupy jednotlivců i obcí (komunit) k výzvě, kterou představuje klimatická změna. Často z vlastní touhy a na základě poznání, že je třeba reagovat na klimatickou změnu, se odhodlali k činům - různými, často náročnými, jindy jednoduchými opatřeními s velkým dopadem. Zvyšují energetickou efektivitu domácnosti či obce, jejich soběstačnost, snižují závislost na fosilních palivech a dalších zdrojích. Chtějí být soběstační, nezávislí. Dnes na ně často většinová společnost hledí přes prsty, v brzké budoucnosti budou ukazovat, kam musí mířit mainstream.

Změna klimatu je pro nás výzvou ke změně našeho života směrem k šetrnějšímu a udržitelnějšímu. Věříme, že veřejnosti i odborníkům přineseme naším projektem řadu inspirativních příkladů jak na to.

Více informací na http://hostetin.veronica.cz/resilience-aneb-promenme-hrozbu-v-prilezitost

Pro aktuální termíny seminářů a akcí sledujte kalendář na www.veronica.czwww.hostetin.veronica.cz

Hana Machů, Yvonna Gailly

Pozvánka do Hostětína

15.-17. května - Slaměné izolace střechy a obvodu - workshop (koná se ve Věžné na Vysočině)

24. května - Otevírání naučné stezky Naokolo Hostětína

29.-31. 5. - Dobrovolnický víkend

5.-7. června - Potravinová soběstačnost, seminář (lektoruje Marek Kvapil)

27. června - Zahradní slavnost

3.-5. června - Hliněné omítky - workshop (koná se ve Věžné na Vysočině)

26.-30. srpna a 8.-11. října - Zelená dovolená (pobyt s programem)

31. srpna - 4. září - Letní škola ochrany klimatu aneb Jak se připravit na dopady klimatické změny (škola soběstačnosti energetické, potravinové a jiné)

20. září - Jablečná slavnost

Na akce je nutno se přihlásit - aktuální informace a termíny akcí sledujte na adrese www.hostetin.veronica.cz/kalendar-akci

Připravujeme pro vás také 3 semináře o přírodních zahradách, exkurze po přírodních zahradách, workshop se stavbou kompostovací toalety a řadu dalších aktivit.

 
csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu