Oldřich Blažíček: Zima v Rožné, 1937, olej na plátně 70 × 100 cm

Jen z roku 1937 jsou známy tři Blažíčkovy Zimy v Rožné. Ta reprodukovaná zachycuje starou vesnickou zástavbu v pohledu od východu přes potok Rožínku. Ten je již desítky let napřímen a přimknut k zalesněnému svahu. Břehový porost je souvislejší než v dobách Blažíčkových a poněkud brání ve výhledu. Na silnici z Rožné k Dolní Rožínce bychom dnes potkali koňské spřežení jen sotva. Před výstavbou vlastního úpravárenského závodu se tudy řítívala nákladní auta, přivážející uranovou rudu na roženské nádraží. Odtud byla transportována k úpravě až do Mydlovar u Českých Budějovic. Foto Josef Ptáček, leden 2014

V krajině zasažené těžbou a úpravou uranových rud mile překvapí řetízky vydřích stop na polozamrzlém potoce Rožínce. Foto Josef Ptáček, leden 2014

Oldřich Blažíček: Cimbálníkův mlýn v Rožné, 40. léta 20. st., olej na plátně 108 × 151 cm

Oblíbený Blažíčkův malířský objekt, z jehož oken malovával některé ze svých zimních a předjarních motivů, byl již před desítkami let zbořen. Zhruba na jeho místě trčí poschoďová budova obecního a poštovního úřadu, svědčící o tom, že s uranovým průmyslem vtrhly na Vysočinu i peníze. Foto Josef Ptáček, březen 2014

Oldřich Blažíček: Slavíkovská náves, konec 20. let 20. st., olej na plátně 85 × 100 cm

Kdysi prašná a blátivá silnička pro selské povozy je už dávno rozšířena a překryta dokonalým asfaltem. I Slavíkov v Železných horách – obdobně jako Rožná na Vysočině – ztrácí svůj vesnický charakter. Foto Josef Ptáček, duben 2014

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Vcházení do obrazů III


Jan Lacina, č. 1/2015, s. 32-35, pro předplatitele
Malíř Oldřich Blažíček začátkem 40. let 20. století
Malíř Oldřich Blažíček začátkem 40. let 20. století
Je nám líto, ale celé znění tohoto článku je dostupné pouze registrovaným předplatitelům.
Pokud máte zájem o přístup do celého archivu časopisu Veronica, podpořte nás a objednejte si předplatné.
csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu