Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Krajina pod vodou


Olga Lepšová-Skácelová, č. 2/2015, s. 1

Veronica, kterou jste právě otevřeli, Vás bude provázet krajinami pod vodou zmizelými nebo zaplavením ovlivněnými. Směrem západním to bude „srdce Vltavy“ Lipno, na pomezí Moravy a Čech Chudobín zaplavený Vírskou přehradou. Vše z pera osob s nejbližším vztahem k těmto krajinám. Slovenské příspěvky dokládají, že i nastupující generace ekologů (ještě studentů) si uvědomuje zrůdnost megalomanských vodohospodářských projektů i zbytečnost přerušení života vesnice čekající už 20 let na zaplavení.

Fragmenty české a moravské krajiny se však pod vodu nořily už od 14. století s budováním rybníků. Ty dnes považujeme za typickou součást krajiny a náhledy na ně, resp. jejich stav a využívání, jsou kontroverzní. Veřejnost nemá představu o tom, co je na chovném rybníce povoleno a co ne. Možná by prospěl přístup k webové databázi s informacemi o tom, jak jsou kategorizovány? Bylo by pak méně nedorozumění mezi dvěma tábory - rybničních hospodářů a výletníků.

V obecném vnímání dostala „krajina pod vodou“ nový rozměr v 90. letech s prvními masivními povodněmi. Přes opakované živelné katastrofy mají občané pevně zafixovaný termín „stoletá voda“. Vědomí nechce přijmout hrozby vyplývající z klimatické změny, pohodlnější je zavřít oči nebo si říci „my už jsme přece byli“. Jde o mezeru ve vzdělání nebo spíše v myšlení? Naši předkové v záplavových zónách „za humny“ nestavěli a už i generace odkojená heslem „Poručíme větru, dešti“ se mohla poučit.

V ekovýchovném kontextu je nám líto, že jsme se na sklonku loňského roku rozloučili s třeboňským mokřadním botanikem a popularizátorem Štěpánem Husákem (možná se stal v životě po životě na plný úvazek vodníkem, kterému byl tak podobný).

Druhá polovina čísla se rozlévá po celé šíři tradičních témat časopisu a nově přináší rubriku Ovocnářství založenou po úspěchu dvou ovocnářských čísel.

Inspiraci k cestám nejen vodní krajinou přeje autorský kolektiv a garantka čísla

Olga Lepšová-Skácelová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu