Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Srdce Vltavy


Radek Štěpánek, č. 2/2015, s. 20

Tahle báseň začne na kolejích 
kudy kráčíme 
pražec po pražci přeskakujeme vteřiny srpnového večera 
a jen podle trávy 
která je pořád ostřejší a vyšší 
tušíme blízkost vody 

Lipno letos odhalilo staré koryto 
až po svou aortu 
ale Srdce Vltavy spí navždy 
ztichlé pod hladinou 

tam napínáme vlasce 
ale jen lehce 
opřeme je o cinkot víčka od piva a úder kamínku 
a potom nastražíme uši 
ohromené tichem tak velkého prázdna 
které končí tam kde ještě před čtvrtstoletím 
končil svět 

z dáli zní klekání 
a za zády houká vlak 
ale až první pád smaže hranice 
jako by zvonil umíráček 
ve všech kostelech zalitých vodou lipenského jezera 

chuchvalce šňůry odvíjejí záškuby tíhy v hlubině 
nad kterou po chvíli zasvítí 
skleněné oči a p sí zuby 
vlajka pirátské lodě 
vztyčený hřeben hřbetní ploutve 
bezedný jícen roztržený ocelí 
a krev 
která svým inkoustem barví mělčinu 
při každém nádechu stříbrného těla ryby 

takový cinkot nikdy neomrzí 
lovec loví lovce 
žádný soucit 
s rukama které sedřely struhadla šupin 
a pobodaly paprsky ploutví 
s rukama od krve candátů z mrtvého Srdce Vltavy 
žádný soucit 
s rybami které své oběti tráví 
v kolébkách z vodních trav 

R.Š.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu