Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921

Karin Lednická, č. 2/2022, s. 23-25, pro předplatitele

Skalická Morávka

Petr Birklen, č. 2/2022, s. 44-45

Vzpomínka na Vítka Grulicha __ 2. 10. 1956 – 24. 2. 2022

Olga Lepšová-Skácelová, č. 2/2022, s. 56-57

Tisy v tísni

Renata Placková, č. 2/2022, s. 58

Bývala za plaňkovým plotem cesta do pole aneb o krajinném žalu a zbytkové naději

Petr Čermák, č. 1/2022, s. 2-3

Elementární automat Rule 30, homolice vznešená a meze poznání

Martin Dvořák, č. 1/2022, s. 20-22, pro předplatitele

Jak jsem vstoupil na „Mýtinu“ Josefa Jambora

Michal Friedl, č. 1/2022, s. 31-33, pro předplatitele

Jak mohu snížit svoji uhlíkovou stopu nepoužíváním rašeliny?

Renata Placková, č. 1/2022, 42-44

Putovanie za modráčikmi


Anna Macková, č. 3/2015, s. 26

V nasledujúcich riadkoch sa vrátim do času konca minulého školského roku, keď sa zvedavé oči a napnuté uši žiakov 4. - 5. ročníka ZŠ Švermu pod pedagogickým vedením Mgr. Jarky Tkáčovej a odborným vedením Ing. Anny Mackovej zo Správy CHKO Východné Karpaty z Medzilaboriec oboznamovali so zaujímavosťami zo sveta motýľov.

Enviroaktivity boli v mesiaci jún zamerané na pozorovanie veľkých modrých motýľov modráčikov a pozostávali z teoretickej a praktickej časti s možnosťou zapojenia sa do celoslovenskej súťaže v rámci celoslovenského projektu pod názvom: Zlepšenie stavu a ochrany motýľov rodu Maculinea. Praktická časť sa uskutočnila 17. júna 2011 na brekovskom hradnom vrchu neďaleko mesta Humenné. Úlohou bolo overenie výskytu živnej rastliny horca krížatého (hořec křížatý - Gentiana cruciata) a modráčika Rebelovho (modrásek hořcový Rebelův - Maculinea alcon rebeli). Pre uvedeného motýľa je horec krížatý jedinou živnou rastlinou, kam kladie svoje vajíčka. Tie je možné pozorovať vo forme malých bielych bodiek vo veľkosti makových zrniek od polovice júna do polovice júla. S týmito aj ďalšími teoretickými poznatkami o motýľoch sme sa vydali do terénu.

So žiakmi, ktorí sa odhodlali vystúpiť na brekovský hradný vrch, sme sa stretli poobede v škole, a do obce Brekov sme šli autobusom. Zo zastávky v strede obce sme peši pokračovali smerom ku hradu. Počasie bolo ako stvorené pre pozorovanie a odchyt motýľov. Pre účely pozorovania sme motýle odchytávali entomologickou sieťkou a následne dali do malej sklenenej fľaše. Po determinácii pomocou atlasu a zaznamenaní sme každého motýľa pustili na slobodu. Žiaci dostali od svojej pani učiteľky krásne zápisníky a okamžite si do nich začali zapisovať pozorované druhy motýľov. Na akciu sa veľmi tešili a zaujímali sa o každého odchyteného motýľa. Bolo zaujímavé pozorovať deti, ako si motýle obzerajú. Bystré oči detí videli viac, ako bolo možné chytiť. Mali sme totiž k dispozícii len jednu sieťku na odchyt. Na plošinke, odkiaľ sme pokračovali na lúku s výskytom horca krížatého, nás čakalo prekvapenie v podobe skupiny koní. Jeden veľmi zvedavý koník prišiel až k nám a oňuchával naše batohy a dobroty v nich. Deti trocha aj vystrašil, ale potom uvážil, že mu je lepšie v tieni, a pridal sa k zvyšku stáda. Len čo sme dorazili na lokalitu s výskytom horca krížatého, začali sme na jednotlivých rastlinách hľadať vajíčka modráčika Rebelovho, ale neúspešne. Rastlinky boli v dôsledku veľkého sucha v zlom stave. Dali sme si preto prestávku a prečítali si odpovede na otázky, ktoré deti samostatne vypracovali doma a ktoré sú podmienkou zapojenia sa do súťaže. Deti sa pýtali aj na to, čo ich samých zaujalo na životnom cykle týchto motýľov, a podľa záujmu chytali motýle do sieťky aj sami. Na mieste sme vyplnili aj mapovaciu kartu, aby mali deti predstavu o tom, čo je potrebné si pri mapovaní motýľov všímať. Každý, kto sa aktívne zúčastnil enviroaktivity, dostal osvedčenie a skladačku o modráčikoch, ktorú vydala Štátna ochrana prírody. Pomocou tejto skladačky budú mať možnosť naši malí výskumníci pozorovať tieto jedinečné motýle a determinovať v teréne aj sami. Keďže sa blížila búrka, ponáhľali sme sa rýchlo dole, ale predsa len sme stihli prezrieť zopár horcov a vajíčka, aj keď v malom množstve, sme predsa len našli. Po vyhotovení fotodokumentácie a niekoľkých pokusoch detí chytiť posledné poletujúce motýle, keďže väčšina už bola ukrytá pred búrkou, sme sa urýchlene vydali na cestu do dediny a domov. Prvé kvapky boli osviežujúce, tak ako ovocné nanuky od pani učiteľky, a pred poriadnym lejakom, ktorý nasledoval, sme sa stihli ukryť v malej autobusovej zastávke. Potoky vody, ktoré sa liali po ceste, vôbec nenasvedčovali tomu, že sme sa približne pred pol hodinou ešte naháňali po lúke za motýľmi. Rozžiarené oči detí svedčili ale o tom, že sa im výlet páčil.

Anna Macková


RNDr. Anna Macková působí na Správě CHKO Východné Karpaty.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu