Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Jarní ohlédnutí


Jarmila Matoušková, č. 4/2015, s. 52

Tak jako každý rok, i letos se brzy na jaře mohl náhodný pozorovatel znalý místních poměrů potěšit pohledem na zvláště chráněný druh rostliny, sněženku podsněžník (Galanthus nivalis). Sněženky vykvetly v únoru v remízu Zlámanka. Remíz o velikosti 3,32 ha leží uprostřed polí v severní části katastru města Němčice nad Hanou v nadmořské výšce 244 m.

Remíz Zlámanku založila v roce 1953 Myslivecká společnost Němčice nad Hanou - Víceměřice, přičemž sněženky jsou zde pamětníky neoficiálně pozorovány od 60. let 20. století. Jedná se o velmi starou, vitální populaci, jejíž prvotní výskyt v lokalitě není nijak doložen.

Sněženka náleží nejen mezi ohrožené druhy naší přírody. Ochranu jí zaručuje také tzv. Washingtonská úmluva z roku 1973, ke které se Československo jako jedna z posledních evropských zemí připojilo v roce 1992. Úmluva je známá spíše jako CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).

Fyzická osoba, která se dopustí přestupku tím, že nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin, může dostat od orgánu ochrany přírody pokutu ve výši do 10 000 Kč.

Pokud fyzická osoba zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo, nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí, orgán ochrany přírody jí za takové jednání uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč.

Věřím, že žádného návštěvníka tohoto místa nenapadne ani v nadcházejícím roce nadřazovat vzhled své zahrádky nad stav a rozmanitost přírody a sněženky na Hané budou zdobit svůj remíz další desetiletí.

Jarmila Matoušková
členka Mysliveckého spolku Němčice

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu