Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Suchý úvodník


Jan Hollan, č. 1/2016, s. 1

Obyvatelnost a úživnost různých oblastí Země zcela závisí na dostatku vody. Subtropické pásmo severní polokoule, kde se vyvinuly první civilizace, v tomto ohledu balancovalo na hraně. Občas se vinou sucha civilizace některé oblasti rozpadla. Současná změna způsobená globálním oteplováním je ale mnohem mohutnější. Zasahuje všechny kolébky civilizace i naši střední Evropu, která se civilizovala až mnohem později. Dosáhla ale postupně blahobytu dříve nemyslitelného, opřeného o obrovskou spotřebu fosilních paliv, příčinu oteplování.

V prosinci se svět shodl na přání zastavit oteplování pokud možno už na hranici 1,5 K oproti konci 19. století - ale oteplení o 1 K už nastalo. Pro bohaté země z toho vyplývá, že by už za dvacet let neměly používat žádná fosilní paliva… I kdyby se to podařilo, oněch dvacet let se bude oteplovat dosavadním tempem dále, oxidu uhličitého je v ovzduší příliš.

Rok 2015 byl ukázkou, co můžeme čekat v ještě drsnější podobě a častěji. Nebývalá horka pocítili všichni, ale ta přicházela a odcházela. Sucho ale přibývá i ubývá pomalu. S vodou, která do Česka přichází jen z nebe, budeme muset zacházet jinak než doposud. Jak vážné to je, co máme ve svém chování změnit, jak postupovat na polích, v lesích i ve městech?

Kromě článků v tomto čísle doporučujeme i vloni vydanou knihu Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost a sborník Povodně a sucho - krajina jako základ řešení. Ale ani v nich nenajdete vizi udržitelné spotřeby opřené o hospodaření v krajině. Ta totiž vyžaduje i radikální pokles konzumace masa a mléčných výrobků (u nás řekněme na třetinu) a jejich náhradu zejména luštěninami. To má implikace pro české zemědělství a chov dobytka. I pro budoucí množství statkových hnojiv. Pro udržitelnou produkci je nezbytné užívat i „humanure“, čili hnojit lidskou močí a zpracovanými fekáliemi. Vracet je do místního koloběhu živin. O tom až někdy příště - i když jedna souvislost se suchem je nasnadě: WC…

Jan Hollan

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu