Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Kdy to kvete? aneb Dobrovolnický monitoring projevů klimatické změny


Lenka Bartošová, č. 1/2016, s. 36

Zajímá vás, jaké jsou dopady klimatické změny v přírodě u volně rostoucích druhů dřevin? Chtěli byste se stát dobrovolníky a podílet se na sběru tzv. fenologických dat Akademie věd České republiky (AV ČR) a přispívat tak k výzkumu dopadů změny klimatu? Pohybujete se často v krajině, chodíte rádi do lesů a všímáte si přírody kolem sebe? Web www.fenofaze.cz provozovaný Ústavem výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovou univerzitou v Brně vám nabízí unikátní možnost zapojit se do monitoringu tzv. fenologických fází, což jsou jednotlivé vývojové fáze rostlin během roku (např. kvetení či rašení listových pupenů na jaře, ale třeba i zbarvování a opad listů na podzim). Na tomto webu jsou otevřeny dveře všem dobrovolníkům z široké veřejnosti, kteří si všímají projevů krajiny kolem sebe a baví je pravidelně rok za rokem sledovat, kdy se například určité stromy olisťují a kdy kvetou. Odměnou jim pak může být uspokojivý pocit, protože svou prací přispívají do databáze fenologických dat, která pracovníci AV ČR pravidelně zpracovávají a na jejichž základě hodnotí, jak se probíhající klima odráží na projevech a vývoji vegetace.

V současné době jsou do monitoringu zapojeny stovky studentů Mendelovy univerzity v Brně v každém semestru studia. Zároveň se monitoring rozšiřuje také na Slovensko do tří univerzit a je nabízen jako praktické cvičení také středním školám po celé České republice. Webové stránky nejsou vhodné jen pro jednotlivce z řad dobrovolníků, ale mohou být příjemnou jarní či podzimní aktivitou také pro přírodovědné kroužky. Web je připraven pro vedoucí přírodovědných oddílů, lesních školek a volnočasových aktivit v přírodě, kteří do monitoringu mohou zapojit celou skupinku dětí či využít monitoring jako individuální práci v přírodě pro každého žáka.

Na webu fenofaze.cz naleznete veškeré podstatné popisy fenologických fází a praktické rady a tipy, kde, kolik a jakým způsobem rostliny sledovat. Po získání konkrétních termínů fenologických fází a strávení příjemného a užitečného času v přírodě pak už nezbývá nic jiného, než vámi napozorovaná data na webu sdílet s ostatními a s námi a přispívat tak k výzkumu dopadů změny klimatu.


Ing. Lenka Bartošová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny CzechGlobe AV ČR a Mendelova univerzita v Brně. bartolen(zavináč)gmail.com

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu