Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Kdy to kvete? aneb Dobrovolnický monitoring projevů klimatické změny


Lenka Bartošová, č. 1/2016, s. 36

Zajímá vás, jaké jsou dopady klimatické změny v přírodě u volně rostoucích druhů dřevin? Chtěli byste se stát dobrovolníky a podílet se na sběru tzv. fenologických dat Akademie věd České republiky (AV ČR) a přispívat tak k výzkumu dopadů změny klimatu? Pohybujete se často v krajině, chodíte rádi do lesů a všímáte si přírody kolem sebe? Web www.fenofaze.cz provozovaný Ústavem výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovou univerzitou v Brně vám nabízí unikátní možnost zapojit se do monitoringu tzv. fenologických fází, což jsou jednotlivé vývojové fáze rostlin během roku (např. kvetení či rašení listových pupenů na jaře, ale třeba i zbarvování a opad listů na podzim). Na tomto webu jsou otevřeny dveře všem dobrovolníkům z široké veřejnosti, kteří si všímají projevů krajiny kolem sebe a baví je pravidelně rok za rokem sledovat, kdy se například určité stromy olisťují a kdy kvetou. Odměnou jim pak může být uspokojivý pocit, protože svou prací přispívají do databáze fenologických dat, která pracovníci AV ČR pravidelně zpracovávají a na jejichž základě hodnotí, jak se probíhající klima odráží na projevech a vývoji vegetace.

V současné době jsou do monitoringu zapojeny stovky studentů Mendelovy univerzity v Brně v každém semestru studia. Zároveň se monitoring rozšiřuje také na Slovensko do tří univerzit a je nabízen jako praktické cvičení také středním školám po celé České republice. Webové stránky nejsou vhodné jen pro jednotlivce z řad dobrovolníků, ale mohou být příjemnou jarní či podzimní aktivitou také pro přírodovědné kroužky. Web je připraven pro vedoucí přírodovědných oddílů, lesních školek a volnočasových aktivit v přírodě, kteří do monitoringu mohou zapojit celou skupinku dětí či využít monitoring jako individuální práci v přírodě pro každého žáka.

Na webu fenofaze.cz naleznete veškeré podstatné popisy fenologických fází a praktické rady a tipy, kde, kolik a jakým způsobem rostliny sledovat. Po získání konkrétních termínů fenologických fází a strávení příjemného a užitečného času v přírodě pak už nezbývá nic jiného, než vámi napozorovaná data na webu sdílet s ostatními a s námi a přispívat tak k výzkumu dopadů změny klimatu.


Ing. Lenka Bartošová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny CzechGlobe AV ČR a Mendelova univerzita v Brně. bartolen(zavináč)gmail.com

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu