Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Užitočný hmyz v 21. storočí – čo môžeme urobiť pre jeho záchranu?


Sandra Viglášová, č. 2/2016, s. 22-23
Hmyzí hotel.
Hmyzí hotel. Foto archív S. Vígľášovej

V dnešnom svete je užitočný hmyz predmetom mnohých tlakov: početnosť a diverzita rastlín (kvetov) klesá, hmyz je chronicky vystavovaný kokteilom agrochemikálií a zároveň aj ohrozovaný novými parazitmi, ktoré sú náhodne zavlečené ľuďmi. Pokles druhovej bohatosti a početnosti užitočného hmyzu je horúcou témou. Strata habitatov, ktorá prispela k redukcii kvetných zdrojov a hniezdnych možností, je nepochybne hlavná príčina ústupu užitočného hmyzu počas 20. storočia.

Ak chceme užitočný hmyz podporiť, prilákať do svojich záhrad a aj si ho udržať, musíme mu zabezpečiť vhodné podmienky na život. Takýto prístup je často využívaný pri organickom farmárčení, záhradkárstve či integrovanom manažmente škodcov a nesie názov Pest Control Strategy. My pevne veríme, že sa stane súčasťou aj vašej záhrady.

Jednou z foriem podpory užitočného hmyzu (a zároveň aj biologickej kontroly škodcov) je Beetle Bank, tzv. „chrobačia zásobáreň“. Ide o pás alebo zhluk vegetácie v záhrade alebo na poli, ktorý sa nikdy nekosí a necháva sa zarásť. Beetle Bank poskytuje rozmanité zdroje kvetov počas celej sezóny, ktoré prilákajú aj rôzne skupiny opeľovačov. V nepriaznivých podmienkach zas slúži ako úkryt alebo zimovisko. Takto zabezpečuje vhodné stanovište nie len pre hmyz, ale aj pre vtáky a drobné cicavce (napr. ježe), ktoré sa živia škodcami. Užitočný hmyz tiež vyžaduje nenarušené miesta na hniezdenie, zimovanie, prečkanie nepriaznivých podmienok: dažďa, silného vetra a v posledných rokoch aj vysokých teplôt. Riešenie predstavuje hotel pre hmyz - Insects hotel. Je to podomácky vyrobená štruktúra z prírodných materiálov (slama, vysušené steblá trávy, šušky, drievka, alebo aj tehly). Môže obsahovať niekoľko rôznych „izieb“ zabezpečujúcich priestory na prezimovanie a úkryt pre rôzny hmyz, napr. pre včely, čmeliaky a osy žijúce samotársky, lienky, pavúky, a aj motýle, ktoré zimujú ako dospelce.

Užitočný hmyz môžeme podporiť aj zabezpečením prídavných zdrojov potravy. Tak isto ako my, aj hmyz musí počas leta prijímať vodu. Malá hlinená miska naplnená vodou, vyplnená kamienkami a pieskom je v horúcom letnom počasí riešením nedostatku vodných zdrojov. Limitované množstvo potravy na jeseň si hmyz kompenzuje prijímaním alternatívnych zdrojov energie. Hlavne ten, ktorý zimu prečkáva ako dospelec. Napr. mnohé motýle, vrátane nočných motýľov, olizujú narušenú dužinu popadaných jabĺk. Takže ak máte na záhrade jabloň či hrušku, prečo nenechať zopár spadnutých plodov a „prikŕmiť“ tak jesenné motýle?


Čo je užitočný hmyz?

Ide o skupinu hmyzu poskytujúcu cenné služby ľuďom, ako napríklad opeľovanie či biologická kontrola škodcov (vošky, červce, húsenice niektorých motýľov, slimáky). Široká skupina opeľovačov nezahŕňa len včely, čmeliaky (Apidae) a motýle (Lepidoptera). Medzi opeľovače patria aj medoosy (Masarinae), pestrice (Syrphidae), nočné motýle (Lepidoptera), niektoré muchy (Bombyliidae) a niektoré druhy chrobákov (Scarabaeidae: Cetoniinae). Najznámejším bio-control agentom sú lienky (Coccinellidae) požierajúce vošky. Vošky sú potravou aj pre larvy zlatoočiek (Chrysopidae). Tiež niektoré bzdochy (Nabiadae) konzumujú široké spektrum záhradných škodcov. Lumčíky (Braconiadae) a niektoré muchy (zo skupiny Phoridae) slúžia ako parazitoidy húseníc, ktoré požierajú záhradné plodiny. Obľúbenou potravou niektorých bystrušiek (Carabus violaceus) sú zas slimáky.


Ing. Sandra Viglášová je doktorandkou na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene. Primárne sa venuje ekológii lienok a vedeckej komunikácii. Je administrátorkou vzdelávacej stránky Lienky Slovenska - Ladybirds of Slovakia (facebook.com), ktorá je zameraná na zdieľanie noviniek a otázok zo sveta hmyzu.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu