Čtení na tyto dny

Česna

Včely snášejí vosk na pečeti
a pohankový med
na dvoje sliby pod přísahou
na ztuhlý úsměv kolem úst

V té dvojí lásce zapřisáhlé
nebeskou modří drnčí na zápěstí sklo

Matku včelstev vynášejí z úlu
česnem - puklinou v pečeti

(Jindřich Zogata
Dým ohnic, 1991) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Archiv starých odrůd ovocných stromů


Martin Lípa, č. 3/2016, s. 32-33
Harbertova reneta. Bohužel nalézt citlivě udržovaný strom je často prakticky nemožné. V archivu starých odrůd se snažíme přinést fotografie i typického habitu odrůdy. Dokumentace stromu a plodů je minimální objem fotografií, který bychom chtěli do budoucna soustředit ke všem odrůdám v Archivu starých odrůd ovocných stromů.
Harbertova reneta. Bohužel nalézt citlivě udržovaný strom je často prakticky nemožné. V archivu starých odrůd se snažíme přinést fotografie i typického habitu odrůdy. Dokumentace stromu a plodů je minimální objem fotografií, který bychom chtěli do budoucna soustředit ke všem odrůdám v Archivu starých odrůd ovocných stromů. Foto archiv autora článku

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) od konce 90. let 20. století rozvíjí činnost zaměřenou na uchování bohaté rozmanitosti krajových odrůd ovocných stromů. V průběhu let se toto úsilí rozšířilo i na samotné zachování zatravněných alejí a sadů polokmenů či vysokokmenů jabloní, hrušní, třešní… V rámci národního programu Ochrana biodiverzity podporuje finančně a poradensky projekty zaměřené na mapování a ošetřování starých či výsadby nových ovocných stromů. Vede národní databázi genofondových ploch založených za účelem uchování zajímavých nálezů z mapovacích akcí či odrůd typických pro určitou oblast.

Zkušenosti získané realizací desítek rozmanitých projektů v Ochraně biodiverzity byly využity pro realizaci dvouletého projektu Oživení starých odrůd podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů Evropského hospodářského prostoru. Projekt byl koncipován jako zásadní příprava na další činnost v tomto oboru. Nebyly do něj zařazeny žádné výsadby a praktické akce v terénu. Pojali jsme ho jako důkladnou informační podporu stovkám a možná i tisícům lidí, kteří se amatérsky nebo profesionálně zajímají o záchranu starých odrůd.

K výstupům, které považujeme za nejdůležitější, patří sestavení Záchranných sortimentů ovocných odrůd jabloní, hrušní, třešní, višní, meruněk, broskví, slivoní, kaštanovníku, ořešáku, mišpule, hruškojeřábu, moruše, jeřábu obecného a oskeruše. Záchranné sortimenty byly díky spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) publikovány v příloze 4 Standardu SPPKC_02-003: 2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině.

Dalším výstupem projektu, který snad bude dlouhá léta sloužit všem, jsou webové stránky: www.stareodrudy.cz/. Na těchto stránkách se nachází vstup do Archivu starých odrůd. Je to výběrová internetová databáze, která nabízí možnost vybírat mezi několika stovkami odrůd hrušní, jabloní, třešní, višní, meruněk a slivoní. Pro větší přehlednost bylo 80 výběrových znaků sdruženo do skupin, které nazýváme výběrové karty. Zvídavý návštěvník si tak může sám navolit, zda chce vybírat dle znaků, které se dotýkají názvu, původu, plodů, sklizně, využití, plodnosti, stromu, péče, kvetení, stanoviště, půdy, náchylnosti chorobám, zařazení do sortimentů, dostupnosti odrůdy nebo prostě podle fotogalerií. Výběr je možný podle jediného znaku nebo podle všech, jak kdo potřebuje. U každé skupiny znaků je ještě uvedena poznámka o jedinečných vlastnostech odrůdy. K vybrané odrůdě je možné z databázových údajů sestavit popis odrůdy včetně fotodokumentace. Rozsah popisu si opět každý může zvolit sám volbou zatrhávačů pro jednotlivé karty.

Databáze umožňuje stahovat popisy jednotlivých odrůd tak, jak byly publikovány v pomologické literatuře. Zatím jsou zde umístěny popisy ze starých pomologií, kde se nám podařilo vyřešit otázku autorských práv. Konkrétně je to z Moravského ovoce Františka Suchého, Českého ovoce Františka Thomayera, stejnojmenné monografie Jana Říhy a Lidové pomologie Josefa Vaňka. Díky svolení Ing. Václava Tetery jsou zde ke stažení i skeny jeho popisů z knihy Ovoce Bílých Karpat a z několika dalších pramenů. Doufáme, že se nám časem povede rozšířit okruh popisů odrůd, které zde bude možno publikovat. Velký zájem máme hlavně o informace z malonákladových sborníků, diplomových či disertačních prací a jiných drobných zdrojů, které jsou zájemcům jen obtížně dostupné.

A co dalšího www.stareodrudy.cz/ nabízejí?

Je to možnost stáhnout kompletní skeny celých knih zaměřených na tradiční ovocnářství. Mimo starých pomologií jsou zde k dispozici i metodiky AOPK a ČSOP. U titulů, které není zatím možno takto nabídnout, je zde publikován alespoň jejich seznam, aby zájemci tušili, co bylo vydáno a co shánět.

Dále je zde vstup do databáze genofondových ploch. Je to opět výběrová databáze a je v ní část dat z národní databáze genofondových ploch. Je propojena s databází odrůd. V optimálním případě se tak uživatel může dozvědět netoliko, jaké má odrůda vlastnosti, ale také, kde je pěstována. Je to opět výběrová databáze, a tak lze plochy třídit podle různých výběrových znaků, lze si sestavit její popis i soupis zapěstovaných odrůd. U ploch, které jsou veřejně přístupné, se vše zobrazí i na mapovém podkladu Seznam mapy.

Na stránkách budou také publikována krátká sdělení, pozvánky na akce či odkazy na jiné weby, které nás zaujaly. Zkrátka doufáme, že dlouhou dobu budou zdrojem informací pro všechny projekty podpořené v národním programu Ochrana biodiverzity. Samozřejmě i pro zahradníky, školkaře, ovocnáře, ale třeba i úředníky a historiky. Doufáme, že poskytnou důležité informace o odrůdách záchranných sortimentů a přispějí tak k jejich uchování pro příští generace. Samozřejmě stojíme o připomínky uživatelů k tomu, co se povedlo, či k tomu, co bychom měli do budoucna zlepšit. Dotazy i připomínky směřujte na ec.meluzina(zavináč)volny.cz.

Péče o zachování a obnovu starých odrůd ovocných dřevin je zařazena do programu ČSOP Ochrana biodiverzity a z tohoto programu je i financována.


Ing. Martin Lípa (1965), spoluzakládající člen Ekologického centra Meluzína RCAB. Od roku 1998 se aktivně věnuje záchraně přítomnosti vysokých ovocných stromů v krajině. Od roku 2011 odborný garant programu ČSOP: Krajové odrůdy ovocných dřevin. 2014-2016 koordinátor projektu Oživení starých odrůd.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu