Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Ropákem 2009 je Vladimír Tošovský


Miroslav Patrik, č. 3/2010, s. 32

Děti Země Brno poslední dubnový den již po osmnácté zveřejnily výsledky ankety o antiekologický čin Ropák roku a antiekologický výrok Zelená perla roku, která je o tři roky mladší. O Ropáka letos „usilovalo“ celkem 22 ekohříšníků, o Zelenou perlu pak 41 výroků. O výsledku rozhodlo 98 členů komise ze 113.

Ropákem 2009 se jednoznačně stal ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský za předložení návrhu aktualizace státní energetické koncepce zahrnujícího prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku, ačkoliv to odmítá 72 % obyvatel státu, rozšíření těžby uranu, zahájení těžby uhlí v Beskydech, rozšíření výroby elektřiny z jaderných elektráren, pokračování vývozu elektřiny a redukce emisí oxidu uhličitého do roku 2050 jen o 30 a ne o 80 %. Jako druhý se umístil generální ředitel firmy ČEZ, a.s., Martin Roman a jako třetí prezident ČR Václav Klaus, který byl loni čtvrtý a předloni třetí.

Zelenou perlu 2009 v 15. ročníku ankety získal náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda, který v rozhovoru pro Aktuálně.cz pronesl: „Prostě jsem pro prolomení limitů, aby se ta kultura tady trošičku zvedla.“ Druhé místo obsadil poslanec a radní Prahy Jiří Janeček, který k plánu vybudovat golfové hřiště v Klánovicích u Prahy na místě současného lesa uvedl: „Já jsem se tam byl podívat, protože když o tom budu hlasovat… Myslím si, že ta lokalita je nádherná. Myslím si, že aby tam byl jenom les, že je to škoda.“ Stejné místo bylo přiřčeno předsedkyni Svazu minerálních vod ČR Janě Ježkové, která loni tvrdila: „Pitná voda z vodovodu je především určena k jiným účelům než k přímému pití.“

Za jižní Moravu se nejvýše, na 6. místo, dostala úřednice brněnského magistrátu Ludmila Foltýnková, která ostudně umožnila vykácet 400 borovic v Brně-Líšni ve vegetačním období. Na 10. místě skončil starosta Šlapanic Jaroslav Klaška za podporu budování obří průmyslové zóny na nejúrodnější zemědělské půdě kolem města. Vždyť, jak je známo, beton přece životnímu prostředí neškodí. Podrobně na www.detizeme.cz/ropak.

Miroslav Patrik, Děti Země

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu