Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Ščúrnica opět větší


Ivo Dostál, č. 4/2010, s. 32

Na stránkách Veroniky se už o záslužném projektu valašskokloboucké organizace ČSOP Kosenka psalo. Jen pro připomenutí: Této organizaci se podařilo v roce 2003 vykoupit a tím zachránit před vykácením krásný více než stoletý les původního dřevinného složení o rozloze 2,5 ha. Díky sbírkám a dalším aktivitám Kosenka získávala další finanční prostředky a používá je na výkupy okolních pozemků. V letošním roce, tedy po 7 letech postupného a nejednoduchého úsilí, se výkupem klíčových pozemků o rozloze 1,7 ha konečně spojily dvě sousední lesní enklávy do jednoho celku. Celková rozloha se již blíží 20 ha. Je to sice úctyhodný kus lesa, ale nicméně do velikosti 30 ha, při které by mohl být budoucí prales životaschopný i při změnách v okolí, jedna třetina stále schází. Jde o následování hodný příklad a každý z nás může svým přispěním zachovat další kus krásného lesa, který jinak skončí na pile. Ščúrnica už teď má i přes své „mládí“ vzhled pralesa a vstup do ní je volný. Přispět můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 pod specifickým symbolem 103 (www.mistoproprirodu.cz, www.zachranles.cz). Jeden metr čtverečný pro orientaci byl přibližně v ceně 20 Kč, 10 m² se dalo vykoupit za 200 Kč a tak dále. Každý metr čtverečný okolního lesa, který přibude k vykoupené rozloze navíc, je velmi cenný. Ščúrnicou je rezervace nazvaná podle studánky, která se tam nachází, a je dostupná z Valašských Klobouk po zelené značce. Za návštěvu rozhodně stojí, stejně jako celá intenzivního turistického ruchu stranou stojící severní část Bílých Karpat.

Ivo Dostál

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu