Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Ščúrnica opět větší


Ivo Dostál, č. 4/2010, s. 32

Na stránkách Veroniky se už o záslužném projektu valašskokloboucké organizace ČSOP Kosenka psalo. Jen pro připomenutí: Této organizaci se podařilo v roce 2003 vykoupit a tím zachránit před vykácením krásný více než stoletý les původního dřevinného složení o rozloze 2,5 ha. Díky sbírkám a dalším aktivitám Kosenka získávala další finanční prostředky a používá je na výkupy okolních pozemků. V letošním roce, tedy po 7 letech postupného a nejednoduchého úsilí, se výkupem klíčových pozemků o rozloze 1,7 ha konečně spojily dvě sousední lesní enklávy do jednoho celku. Celková rozloha se již blíží 20 ha. Je to sice úctyhodný kus lesa, ale nicméně do velikosti 30 ha, při které by mohl být budoucí prales životaschopný i při změnách v okolí, jedna třetina stále schází. Jde o následování hodný příklad a každý z nás může svým přispěním zachovat další kus krásného lesa, který jinak skončí na pile. Ščúrnica už teď má i přes své „mládí“ vzhled pralesa a vstup do ní je volný. Přispět můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 pod specifickým symbolem 103 (www.mistoproprirodu.cz, www.zachranles.cz). Jeden metr čtverečný pro orientaci byl přibližně v ceně 20 Kč, 10 m² se dalo vykoupit za 200 Kč a tak dále. Každý metr čtverečný okolního lesa, který přibude k vykoupené rozloze navíc, je velmi cenný. Ščúrnicou je rezervace nazvaná podle studánky, která se tam nachází, a je dostupná z Valašských Klobouk po zelené značce. Za návštěvu rozhodně stojí, stejně jako celá intenzivního turistického ruchu stranou stojící severní část Bílých Karpat.

Ivo Dostál

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu