Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Otevřený dopis ČSOP k současné situaci na Šumavě


Libor Ambrozek, č. 4/2011, s. 33
ČSOP zaslal 1. 8. 2011 nejvýznamnějším představitelům českého státu otevřený dopis.

Dámy a pánové,

před dvaceti lety vznikl národní park Šumava. Český svaz ochránců přírody podobně jako celá naše veřejnost vznik národního parku přivítal. Šumava a její unikátní přírodní i krajinářské hodnoty si takové „povýšení“ mezi výjimečná území Evropy určitě zaslouží. Přidělením statutu národního parku jsme se zavázali dodržovat na Šumavě určitá pravidla, která si však při jednáních o vzniku parku ne každý uvědomoval.

V důsledku nepochopení principů národního parku probíhají již řadu let vyhrocené spory odborníků i laiků, zda aktivně zasahovat či nezasahovat proti kůrovci. Šumava je konfrontována s neustálými změnami přístupů k ochraně přírody, které jsou bohužel více ovlivněny politickým zadáním než výsledky odborného poznání a diskuse. Několikrát změněný přístup MŽP a chybné manažerské kroky současného vedení národního parku celou situaci vyhrotily, vedly k odchodu uznávaných odborníků do tzv. stínové vědecké rady a zapříčinily skutečnost, že dnes stojí u stromů dva naprosto znepřátelené tábory občanů přesvědčených, že právo je na jejich straně. Celkový obraz dotváří Policie České republiky, která používá své donucovací prostředky na občany, kteří nepáchají žádnou trestnou činnost a jsou naopak přesvědčeni, že posledním prostředkem, který jim zbývá, totiž osobní přítomností v místech těžby, prosazují právo. Ve vyjádření mnohých přibývá ostrých slov a obviňování z nečestných úmyslů, zpochybňovány jsou odborné argumenty i motivy jednání jednotlivých účastníků konfliktu.

Dlouhotrvající a nyní tak vyhrocený šumavský konflikt silně zpochybňuje akt vzniku parku, který se udál před dvaceti lety. Evidentně byla tehdejší lokální i celonárodní diskuse o uplatňování obvyklých přístupů v národních parcích v podmínkách Šumavy nedostatečná. Část veřejnosti zjevně není připravena přijmout realizaci principů národního parku na Šumavě. Proto jsme přesvědčeni, že musí co nejrychleji proběhnout diskuse nová. Národní parky vznikají především na základě společenské objednávky. Tu je třeba uzavřít po fundované a otevřené diskusi. Nejhorší možné řešení je podřizovat péči o národní park momentálním náladám a přesvědčení toho, kdo ho v té které době vede.

Vážené dámy a pánové, jsme přesvědčeni, že jedinou cestou ze současné situace je otevřená diskuse o budoucnosti Šumavy, kterou je potřeba vzhledem k jedinečnosti tohoto území vést na celonárodní úrovni. Je nejvyšší čas pokusit se najít většinovou shodu na tom, jakou si přejeme Šumavu mít. Dovolujeme si Vás touto cestou požádat, abyste pro tuto diskusi vytvořili podmínky a zároveň se zasadili, aby do doby, než tato diskuse proběhne, nedocházelo v národním parku Šumava k rozhodnutím, jež způsobí nevratné změny.

Naší snahou samozřejmě bude do této diskuse přinést dostatek argumentů, proč by Šumava národním parkem v pojetí, jak ho vnímá naše i světová veřejnost, měla zůstat.

S úctou

RNDr. Libor Ambrozek, předseda ČSOP
Mgr. Václav Izák, výkonný místopředseda ČSOP

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu