Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Veľké šelmy na Slovensku


Ivan Pavlišin, č. 1/2008, s. 17

Súčasná početnosť

Z hľadiska odhadovaných počtov veľkých šeliem v Karpatskom oblúku (medveď hnedý 2 500, vlk dravý 3 500 - 4 000, rys ostrovid 2 200) a strategickej polohy ako jeho „koncovej“ krajiny, patrí Slovensko medzi kľúčové zdrojové krajiny populácií veľkých šeliem. A to hlavne z pohľadu ich ďalšej migrácie na západ. V súčasnosti sa ich početnosť odhaduje nasledovne:

  1. Medveď hnedý 600 - 750 ks. Areál výskytu pokrýva všetky väčšie horstvá na Slovensku (ťažiskové územia - Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Poľana, Veľká Fatra, Malá Fatra), avšak na východnej hranici nie je kompaktný (pohorie Čergov je bez výskytu medveďa). Tendencia posledných rokov je posun areálu na juhozápad (Cerová vrchovina, Vtáčnik, Považský Inovec) a severozápad (Javorníky, Biele Karpaty).
  2. Vlk dravý 250 - 350 ks, pričom prvý údaj hovorí o početnosti v jarnom období (po odstrele), druhý údaj vyjadruje jesenný stav aj s tohoročnými mláďatami. Areál výskytu je podobný ako u medveďa s tým, že je kompaktný vrátane pohoria Čergov. Posun areálu je taktiež ako u medveďa, boli už zaznamenané aj migrácie do Maďarska (Slovenský kras) ako aj do ČR (CHKO Kysuce); ťažiskové územia - Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Poloniny.
  3. Rys ostrovid 450 - 500 ks. Z hľadiska plochy je areál jeho výskytu na Slovensku najväčší z veľkých šeliem, rozptýlene sa vyskytuje takmer vo všetkých pohoriach (ak berieme do úvahy aj prechodný výskyt).

Stav ochrany

  1. Medveď hnedý - celoročná ochrana, odlov možný na výnimku MŽP, podmienkou sú spôsobované škody na včelstvách, hospodárskych zvieratách, poľnohospodárskych plodinách, útoky na človeka. Ročne sa udelí cca 60 - 70 výnimiek, z toho sa odstrelí cca 30 - 40 medveďov. Lov je možný len na jedince do 100 kg, len na nemäsitú návnadu a len v jesennom období.
  2. Vlk dravý - doba lovu 1. 11. - 15. 1. Priemerne sa ročne uloví 100 - 130 ks, pričom počet úlovkov každoročne klesá. Sú vyčlenené dve územia s celoročnou ochranou: NP Slovenský kras a časť CHKO Kysuce (podpora migrácie do Maďarska a do ČR).
  3. Rys ostrovid - od roku 1999 celoročne chránený, odstrel možný len na výnimku MŽP pri dôvodnom podozrení na besnotu.

Ing. Ivan Pavlišin - zoolog Správy CHKO Kysuce v Čadci

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu