Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Fotografie Igora Míchala


Dana Zajoncová, č. 1/2008, s. 29-30

Třetí ročník semináře Člověk a les, pořádaný Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., oddělení ekologie lesa Brno, byl dedikován Igoru Míchalovi u příležitosti výročí jeho nedožitých 75 let.

Ing. Igor Míchal, CSc., (1932-2002) absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Působil jako typolog v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, odborník pro krajinnou ekologii v Terplanu a lesnický specialista v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. V odborných publikacích se zamýšlel nad složitostí přírodních procesů (Ekologická stabilita, 1992) a způsoby, jakými do nich zasahuje člověk (Krajinný ráz, 2003). Vedle toho se Míchal dlouhodobě zabýval vztahem člověka a přírody s důrazem na historii, filozofii a ekologickou etiku (O odpovědném vztahu k přírodě, 1988). Celoživotně se zajímal o umění. To vše z něj činí environmentalistu širokého rozhledu.

Profese lesníka a krajinného ekologa Míchala primárně vedla k čistě dokumentárnímu zachycení krajiny, kdy fotografii používal jako doklad ve výzkumné práci. Intenzivně fotografoval krajinné celky, zejména přirozené lesy. Z autorských výběrů jeho snímků je však zřejmé, že mu nešlo pouze o odborný popis. Mezi fotografiemi se postupně objevovaly takové, ve kterých hlavní roli sdělení přebírala umělecká kvalita obrazu. Vnímal rytmus krajiny, citlivě volil krajinný motiv, zajímalo ho světlo, budoval kompozici. Tato část Míchalova fotografického díla se estetickými kvalitami vymyká běžnému pojetí dokumentární vědecké fotografie.

Tyto skutečnosti vedly organizátory semináře k myšlence uspořádat výstavu Míchalových fotografií. Výstava úspěšně proběhla v barokním sále Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně v listopadu a prosinci 2007. Úlohu kurátora sehrál Míchalův přítel, fotograf Bohumír Prokůpek, vedoucí Ateliéru krajinné fotografie Katedry fotografie FAMU v Praze. Za nezištnou pomoc, profesionální přístup a výbornou spolupráci mu patří veliký dík.

Výstava prezentovala průřez fotografickou tvorbou Igora Míchala, která viditelně překračuje pohled přírodovědce a je souměřitelná s úrovní české krajinářské fotografie druhé poloviny dvacátého století. Míchal pracoval s výtvarnými principy, zejména v pozdějších letech poučen novou topografií a regionalismem. Vycházel však především z tradice české fotografie představované Josefem Sudkem a Rudolfem Jandou.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu