Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Tundra v muzeu


Olga Lepšová-Skácelová, č. 2/2008, s. 30

V doprovodném programu k výstavě „Sever a Jih… české polární výzkumy“ (Moravské zemské muzeum v Brně, 6. 11. 2007 - 26. 4. 2008) proběhla přednáška J. Vaňka a M. Kociánové (Správa KRNAP a Muzeum KRNAP ve Vrchlabí) „Podoba středoevropské a skandinávské tundry“.

Skupina badatelů (geomorfologů, botaniků, palynologů) provádí několikaletý srovnávací výzkum Skandinávie, Skotska a našich severních hraničních pohoří (tzv. Vysokých Sudet). Ve zdánlivě odlišných oblastech sledují podobnosti reliéfu terénu i jeho oživení a nacházejí důkazy modelace tvarů i života na severu České republiky ovlivněné posledním zaledněním.

Na brněnské výstavě (i na předcházející výstavě „Krkonoše v zrcadle severu“ v muzeu KRNAPu ve Vrchlabí) představili dvojice fotografií jednotlivých jevů z Krkonoš (eventuálně Jeseníků) a Skandinávie: obdobnost ledovcových údolí (Obří důl v Krkonoších × Laponská brána ve švédském Abisko), ledovcové ohlazy, souvky a eratické balvany z obou oblastí, mrazové procesy jako projevy střídavého tání a mrznutí (kryoplanační terasy Luční hory a mrazem tříděné půdy v sedle mezi Studniční a Luční horou), skandinávské palsy vznikající vytlačením permafrostu v podmáčené půdě. Tyto a obdobné útvary upomínají na zalednění Krkonoš.

Autoři zmínili také jev vikarizace - zastoupení rostlinných a živočišných druhů vyskytujících se ve skandinávské tundře našimi rostlinami s obdobnou nikou (např. Cassiope tetragona ve Skandinávii × vřes Calluna vulgaris na půdních lysinách), ale i nejjižnější ostrůvky výskytu typických rostlin skandinávské tundry v našich pohořích (ostružiník moruška v Krkonoších, bříza trpasličí porůstající plochy tundry s jednou lokalitou v Jizerských horách). Zajímavostí je i pozorování jarních firnových polí, která se v Krkonoších chovají obdobně jako ledovce stékající do údolí.

Fenomén sudetské arkto-alpinské tundry (kromě ostrůvků skandinávské flóry je zde rozvinuta flóra alpinská) je světově unikátní a jako takový si zasluhuje nejpřísnější ochranu. Je nutná i z důvodu malého plošného rozsahu (oproti rozsáhlým plochám skandinávské tundry) a neobyčejné zranitelnosti a obtížné regenerace tundry.

Osvětová a popularizační činnost pracovníků KRNAPu, kteří obě výstavy začlenili do akcí k Mezinárodnímu polárnímu roku (2007-2008), by měla napomoci k uznání prioritní ochrany těchto unikátních zlomků krajiny. K pochopení nevratnosti existence ostrůvků arkto-alpinské tundry, padnou-li za oběť „rozvoji regionu“, pod kterým politické kruhy i velká část místních obyvatel rozumí rozvoj lyžařských center.

Olga Skácelová, Moravské zemské muzeum

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu