Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Kroužkujeme čápy černé


Jiří Bartl, č. 2/2008, s. 30

Naše organizace ČSOP v Rousínově se zabývá mimo jiné také ornitologií a kroužkováním ptactva. Již několik roků sledujeme obsazené hnízdo čápů černých na okraji Rakoveckého údolí nad obcí Račice na Vyškovsku. Jejich mláďata po dohodě s kroužkovací stanicí také kroužkujeme.

V minulých letech bylo na hnízdě většinou po třech mláďatech, v loňském roce rekordních pět. Svědčí to o bohaté potravní nabídce v přírodním parku Říčky a v Rakoveckém údolí, kde se střídají vlhké louky, lesní potůčky i kulturní krajina kolem potoka Rakovce. V tomto regionu pamatuji hnízdění čápů černých již v roce 1950. Dnes je daleko početnější, v oblasti Drahanské vrchoviny hnízdí již několik párů.

Námi sledované hnízdo je ve starším smíšeném lese na modřínu vysokém 25 metrů. Vždy k němu leze profesionální lezec a spustí mláďata v plátěném pytli ke kroužkování. Za potravu slouží čápům černým především ryby, v menší míře žáby, plazi, větší vodní bezobratlí, zejména hmyz, řidčeji i drobní savci. Mláďata opouštějí hnízdo koncem července nebo v srpnu.

Čápi černí jsou výlučně tažní ptáci, kteří v září z našich krajů táhnou do zimovišť v subtropické Africe od Senegalu po Etiopii. Ptáci táhnou dvěma směry - jihozápadním přes Francii, Španělsko a Gibraltarský průliv, nebo směrem jihovýchodním přes Balkán, Turecko, Bospor a Dardanely do Egypta. Jen malá část letí na jih přímo přes Itálii a Středozemní moře. Na dlouhé cestě čeká čápy černé mnoho nástrah a v některých zemích bohužel i nezodpovědní lovci. U nás patří mezi zvláště chráněné živočichy, kteří jsou ozdobou naší přírody.

Jiří Bartl, ornitolog ZO ČSOP Rousínov

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu