Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Kroužkujeme čápy černé


Jiří Bartl, č. 2/2008, s. 30

Naše organizace ČSOP v Rousínově se zabývá mimo jiné také ornitologií a kroužkováním ptactva. Již několik roků sledujeme obsazené hnízdo čápů černých na okraji Rakoveckého údolí nad obcí Račice na Vyškovsku. Jejich mláďata po dohodě s kroužkovací stanicí také kroužkujeme.

V minulých letech bylo na hnízdě většinou po třech mláďatech, v loňském roce rekordních pět. Svědčí to o bohaté potravní nabídce v přírodním parku Říčky a v Rakoveckém údolí, kde se střídají vlhké louky, lesní potůčky i kulturní krajina kolem potoka Rakovce. V tomto regionu pamatuji hnízdění čápů černých již v roce 1950. Dnes je daleko početnější, v oblasti Drahanské vrchoviny hnízdí již několik párů.

Námi sledované hnízdo je ve starším smíšeném lese na modřínu vysokém 25 metrů. Vždy k němu leze profesionální lezec a spustí mláďata v plátěném pytli ke kroužkování. Za potravu slouží čápům černým především ryby, v menší míře žáby, plazi, větší vodní bezobratlí, zejména hmyz, řidčeji i drobní savci. Mláďata opouštějí hnízdo koncem července nebo v srpnu.

Čápi černí jsou výlučně tažní ptáci, kteří v září z našich krajů táhnou do zimovišť v subtropické Africe od Senegalu po Etiopii. Ptáci táhnou dvěma směry - jihozápadním přes Francii, Španělsko a Gibraltarský průliv, nebo směrem jihovýchodním přes Balkán, Turecko, Bospor a Dardanely do Egypta. Jen malá část letí na jih přímo přes Itálii a Středozemní moře. Na dlouhé cestě čeká čápy černé mnoho nástrah a v některých zemích bohužel i nezodpovědní lovci. U nás patří mezi zvláště chráněné živočichy, kteří jsou ozdobou naší přírody.

Jiří Bartl, ornitolog ZO ČSOP Rousínov

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu