Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Kroužkujeme čápy černé


Jiří Bartl, č. 2/2008, s. 30

Naše organizace ČSOP v Rousínově se zabývá mimo jiné také ornitologií a kroužkováním ptactva. Již několik roků sledujeme obsazené hnízdo čápů černých na okraji Rakoveckého údolí nad obcí Račice na Vyškovsku. Jejich mláďata po dohodě s kroužkovací stanicí také kroužkujeme.

V minulých letech bylo na hnízdě většinou po třech mláďatech, v loňském roce rekordních pět. Svědčí to o bohaté potravní nabídce v přírodním parku Říčky a v Rakoveckém údolí, kde se střídají vlhké louky, lesní potůčky i kulturní krajina kolem potoka Rakovce. V tomto regionu pamatuji hnízdění čápů černých již v roce 1950. Dnes je daleko početnější, v oblasti Drahanské vrchoviny hnízdí již několik párů.

Námi sledované hnízdo je ve starším smíšeném lese na modřínu vysokém 25 metrů. Vždy k němu leze profesionální lezec a spustí mláďata v plátěném pytli ke kroužkování. Za potravu slouží čápům černým především ryby, v menší míře žáby, plazi, větší vodní bezobratlí, zejména hmyz, řidčeji i drobní savci. Mláďata opouštějí hnízdo koncem července nebo v srpnu.

Čápi černí jsou výlučně tažní ptáci, kteří v září z našich krajů táhnou do zimovišť v subtropické Africe od Senegalu po Etiopii. Ptáci táhnou dvěma směry - jihozápadním přes Francii, Španělsko a Gibraltarský průliv, nebo směrem jihovýchodním přes Balkán, Turecko, Bospor a Dardanely do Egypta. Jen malá část letí na jih přímo přes Itálii a Středozemní moře. Na dlouhé cestě čeká čápy černé mnoho nástrah a v některých zemích bohužel i nezodpovědní lovci. U nás patří mezi zvláště chráněné živočichy, kteří jsou ozdobou naší přírody.

Jiří Bartl, ornitolog ZO ČSOP Rousínov

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu