Čtení na tyto dny

Ozvěny

Jít zrána prachem polní cesty bosý
a stanout tváří v tvář
vyjevenému koroptvímu kuřátku
už sotva se mi poštěstí.

Vždyť dávno chodím ulicí,
kde nezavadíš o kapičku rosy.
Však míjím příliš hlučná náměstí.

A potkám-li trs jílku v dlažbě,
což asi zdejším sotva něco říká,
postačí, abych oči přimhouřil,
a slyším koroptvičku opiově tikat.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Kůrovec – nechtěný škůdce nebo přirozená součást našich lesů?

Josef Kašák, Jiří Foit, Petr Martinek, č. 3/2019, s. 2-5, pro předplatitele

Lesnická ekonomika více méně pod politickým tlakem

Róbert Babuka, č. 3/2019, s. 6-7, pro předplatitele

Mezi špičkami ledovců

Ema Wayan Danielová, č. 3/2019, s. 29

Babylonské zmatení jazyků

David Veselý, č. 3/2019, s. 36

Jaké bude bývat počasí?

Jan Hollan, č. 2/2019, s. 2-3

Stromy a voda

Radek Pokorný, č. 2/2019, s. 5-6, pro předplatitele

Zeleň a klima města

Jaroslav Rožnovský, Petr Salaš, č. 2/2019, s. 18-20, pro předplatitele

Stromy jako biotopy

Libor Sedláček, č. 2/2019, s. 21-24, pro předplatitele

Čolci v koupališti


František Faktor, č. 3/2008, s. 29

Když jsem se vloni koncem června dozvěděl od svého známého, že v koupališti v obci Polom (místní část obce Sulkovec, ležící na severovýchodním okraji bývalého okresu Žďár nad Sázavou) jsou čolci, myslel jsem si, že se jedná jen o několik zatoulaných kusů. Ke svému překvapení jsem ale zjistil, že v koupališti je několik desítek dospělých čolků horských (Triturus alpestris) a velmi mnoho larev o velikosti 2 až 5 cm. Došlo zde tedy k rozmnožení čolků, kteří se do koupaliště stáhli ze širokého okolí, a to navzdory tomu, že betonový bazén je pravým opakem přírodní tůně nebo rybníčku. Hlavní nevýhodou bazénu je chybějící rostlinstvo, na které by samičky mohly přilepit vajíčka a které by poskytlo úkryt jak čolkům, tak i různým vývojovým stadiím vodního hmyzu, sloužícím čolkům za potravu. Nad tím ale zřejmě převažuje výhoda nepřítomnosti ryb, které se v současné době chovají v nadměrném množství jak v rybnících, tak i v mnoha zahradních jezírkách a které jsou pro čolky hlavní hrozbou. V hluboké vodě jsou čolci chráněni i před volavkami, černými čápy a dalšími predátory, takže úkryt vlastně ani příliš nepotřebují. A zdárný vývoj nového potomstva ukázal, že i v detritu usazeném místy na dně bazénu nalezly larvy čolků dostatek potravy.

Vývoj čolků mohl být ohrožen zásahem neinformovaných lidí, a proto jsem se spojil se starostou obce Sulkovec Michalem Budigem, který velmi ochotně přislíbil projednat ochranu čolků s lidmi odpovědnými za provoz koupaliště i s ostatními spoluobčany, kteří v létě koupaliště navštěvují. Šlo hlavně o to, aby v koupališti nebyly aplikovány dezinfekční a jiné chemické prostředky a aby koupaliště nebylo vypuštěno ihned po skončení letní sezony, ale nejdříve koncem září nebo raději ještě později. Starosta svůj slib splnil a navíc požádal o ochranu čolků i majitele několika rybníčků v okolí obce, které nejsou využívány k intenzivnímu chovu ryb a ve kterých byla rovněž zjištěna přítomnost čolků horských.

V loňském létě bylo období vhodné ke koupání poměrně krátké, a tak čolci měli dostatek klidu a zdárně se vyvíjeli. Při pravidelných kontrolách jsem zjistil následující údaje. Počátkem července již většina dospělců opustila vodu a v polovině července byly největší z larev dlouhé 6 cm. V srpnu bylo v koupališti více než 1 000 larev různé velikosti. Počátkem září začala probíhat metamorfóza larev a mladí čolci postupně opouštěli koupaliště. Koncem září bylo v koupališti již jen 20 larev a v polovině října bylo koupaliště bez čolků.

Nezbývá než si přát, aby se čolci vrátili do koupaliště i letos a aby jejich rozmnožování proběhlo stejně úspěšně jako v loňském roce. K tomu by měla přispět i plánovaná instalace informační tabule, která by návštěvníkům poskytla odpovědi na otázky typu „Jsou ty vodní ještěrky pro člověka nebezpečné?“, se kterými jsem se setkal při letních kontrolách.

František Faktor, ZO ČSOP Dalečín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu