Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Unikátní mokřad zpřístupněn


Sylva Kohoutová, Aleš Tinka, č. 3/2008, s. 30

Český svaz ochránců přírody v říjnu loňského roku slavnostně otevřel další z řady cenných lokalit, o které pečuje - mokřadní louku u chaty Jelenice v údolí Hostěnického potoka. Díky vybudovanému haťovému chodníku mohou návštěvníci suchou nohou vstoupit přímo do mokřadu a zblízka vidět vzácné rostliny a živočichy. O významu mokřadu se dozvědí z nového informačního panelu. V přímo sousedícím Ekostředisku mládeže Jelenice ochránci přírody pravidelně pořádají řadu zajímavých aktivit.

Chata Jelenice v údolí Hostěnického potoka je pro širší okolí Pozořic známou lokalitou. Nachází se 15 km severovýchodně od Brna, je přístupná lesní silnicí z obce Hostěnice 2 km proti proudu Hostěnického potoka.

Přesto, že mokřadní louka je z přírodovědného hlediska velmi cenná, je nyní přístupná veřejnosti. Vyskytuje se na ní řada chráněných a vzácných druhů, například orchidej vstavač májový, kosatec žlutý či kyprej obecný. Z mokřadních živočichů zde lze potkat čolky, skokany, užovku obojkovou a mnoho druhů ptáků. Prvky, které zde ČSOP vybudoval, usměrňují návštěvníky tak, aby se co nejlépe seznámili s touto lokalitou a zároveň jí neuškodili.

O mokřadní louku na výměře 5 104 m2 pečuje základní organizace ČSOP Pozořice od roku 1989. Pravidelně provádí kosení a odstraňování náletových dřevin, udržuje haťový chodník a sleduje vývoj lokality a jejích společenstev. V roce 1994 ČSOP tuto louku koupil, aby mohl pokračovat v zásazích, jejichž výsledkem je oživení rostlinných společenstev. Městský úřad Šlapanice eviduje louku jako významný krajinný prvek. Na doporučení AOPK členové ZO ČSOP Pozořice v roce 1996 vybudovali v jižním cípu osluněné louky tůň pro obojživelníky.

Mokřadní louky jsou jedním z nejohroženějších biotopů ve střední Evropě. Za posledních 100 let zmizelo z našeho území 1 300 km2 luk a 4 600 km vodních toků. Úbytek mokřadů z krajiny je jednou z významných příčin velkých povodní posledních let.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje své lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem, společností RWE Transgas Net v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě. Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Sylva Kohoutová a Aleš Tinka
ZO ČSOP Pozořice

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu