Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Příjemně pro život


Dana Zajoncová, č. 3/2012, str. 1

Rozšiřování měst do okolní krajiny probíhá, ať chceme, nebo nechceme. V tomto čísle Veroniky převažuje spíše jeho záporné hodnocení, což může být tím, že se častěji setkáváme s případy, které neprospívají krajině, dokonce ani městu, a neuspokojují ani své obyvatele. Anebo tím, že o dobrých řešeních se moc nemluví.

My o nich mluvíme rádi. Právě ona nám dávají za pravdu, že je možno postupovat i jinak - promyšleněji, v souvislostech a přitom odvážně, mnohdy i hravě a důvtipně, ale stále příjemně pro život. Příkladů přímo lákajících k následování jsme našli několik - v Liberci, Chrudimi, Karlových Varech, Krnově nebo Břevnově. Snad ve Vás také probudí radost a odhodlání! Do ankety jsme přitom tentokrát posbírali odpovědi nejen z pražské Troje, ale i z Florencie, Barcelony a Andalusie. Čtěte také rozhovor s umělcem veřejného prostoru a úvahu o sochách v krajině. Jednou takovou je svatý Kryštof u Olomouce - patron poutníků, řidičů, cestujících i horských túr. Ať Vás tedy celé léto opatruje na cestách.

Krásné prázdninové dny přeje

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu