Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Příjemně pro život


Dana Zajoncová, č. 3/2012, str. 1

Rozšiřování měst do okolní krajiny probíhá, ať chceme, nebo nechceme. V tomto čísle Veroniky převažuje spíše jeho záporné hodnocení, což může být tím, že se častěji setkáváme s případy, které neprospívají krajině, dokonce ani městu, a neuspokojují ani své obyvatele. Anebo tím, že o dobrých řešeních se moc nemluví.

My o nich mluvíme rádi. Právě ona nám dávají za pravdu, že je možno postupovat i jinak - promyšleněji, v souvislostech a přitom odvážně, mnohdy i hravě a důvtipně, ale stále příjemně pro život. Příkladů přímo lákajících k následování jsme našli několik - v Liberci, Chrudimi, Karlových Varech, Krnově nebo Břevnově. Snad ve Vás také probudí radost a odhodlání! Do ankety jsme přitom tentokrát posbírali odpovědi nejen z pražské Troje, ale i z Florencie, Barcelony a Andalusie. Čtěte také rozhovor s umělcem veřejného prostoru a úvahu o sochách v krajině. Jednou takovou je svatý Kryštof u Olomouce - patron poutníků, řidičů, cestujících i horských túr. Ať Vás tedy celé léto opatruje na cestách.

Krásné prázdninové dny přeje

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu