Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

České moře či velehory? Kde vám poví tuto story?

Martina Pásková, č. 2/2020, s. 2-4

Stone balancing neboli vyvažování kamenů

Jan Macek, Rudolf Novák, č. 2/2020, s. 13-16, pro předplatitele

Nech půdu žít

Jana Dlouhá, č. 2/2020, s. 27-29

Jan Lacina, lesník s duší umělce a básníka (1944–2020)

Petr Maděra, č. 2/2020, s. 37-39

Erazim Kohák (21. května 1933 – 8. února 2020)

č. 1/2020, s. 3, pro předplatitele

Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje

David Horal, Vladan Riedl, č. 1/2020, s. 4-7

Obnova biocentra Borky


Ladislav Hanuš, č. 4/2008, s. 31

Rezekvítek, občanské sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody se sídlem v Brně, obnovuje biocentrum Borky u obce Kobylnice. Biocentrum se nachází západně od obce, jen asi 10 km jihovýchodně od letiště Brno-Tuřany. Obnova biocentra probíhá v rámci projektu, který podal Rezekvítek ve výběrovém řízení pro nevládní organizace na MŽP na základě realizačního projektu firmy Ageris. Na obnově se podílejí pracovníci oddělení ochrany přírody Rezekvítku společně s občany, brigádníky, studenty Střední zahradnické školy Rajhrad a žáky Základní školy Kobylnice. Obnova biocentra je financována z finančních prostředků Ministerstva životního prostředí, obce Kobylnice a Nadace Partnerství.

Biocentrum má jako prvek územního systému ekologické stability umožnit trvalou existenci druhů rostlin a živočichů v přírodě blízkém ekosystému. Obnova začala v únoru a skončí v listopadu 2008.

Biocentrum obnovujeme na současné ploše 0,37 ha, v plánu územních systémů ekologické stability se do budoucna počítá s celkovou rozlohou 3 ha. Dosud byly ořezány staré třešně a stará vrba, provedena redukce stanovištně nepůvodních dřevin (javorů jasanolistých) a redukce souvislých porostů bezu černého. Vysadili jsme 470 stromů (duby letní, lípy srdčité, javory babyky, habry obecné a jasany ztepilé) a 80 keřů (ptačí zoby obecné, lísky obecné, kaliny obecné a svídy krvavé). Na osazených plochách bude pokračovat likvidace výmladků bezu černého a javoru jasanolistého. Péči o vysazené dřeviny zajišťujeme ožínáním. Na podzim bychom chtěli provést dosadbu.

Rezekvítek má zájem pečovat o další prvky ÚSES v Brně a okolí. Na podzim 2008 plánujeme tvorbu biokoridoru v Brně-Medlánkách podél toku nad medláneckým rybníkem. Projekt biokoridoru už schválilo zastupitelstvo městské části Medlánky.

Ladislav Hanuš
Rezekvítek - oddělení ochrany přírody

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu