Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Obnova biocentra Borky


Ladislav Hanuš, č. 4/2008, s. 31

Rezekvítek, občanské sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody se sídlem v Brně, obnovuje biocentrum Borky u obce Kobylnice. Biocentrum se nachází západně od obce, jen asi 10 km jihovýchodně od letiště Brno-Tuřany. Obnova biocentra probíhá v rámci projektu, který podal Rezekvítek ve výběrovém řízení pro nevládní organizace na MŽP na základě realizačního projektu firmy Ageris. Na obnově se podílejí pracovníci oddělení ochrany přírody Rezekvítku společně s občany, brigádníky, studenty Střední zahradnické školy Rajhrad a žáky Základní školy Kobylnice. Obnova biocentra je financována z finančních prostředků Ministerstva životního prostředí, obce Kobylnice a Nadace Partnerství.

Biocentrum má jako prvek územního systému ekologické stability umožnit trvalou existenci druhů rostlin a živočichů v přírodě blízkém ekosystému. Obnova začala v únoru a skončí v listopadu 2008.

Biocentrum obnovujeme na současné ploše 0,37 ha, v plánu územních systémů ekologické stability se do budoucna počítá s celkovou rozlohou 3 ha. Dosud byly ořezány staré třešně a stará vrba, provedena redukce stanovištně nepůvodních dřevin (javorů jasanolistých) a redukce souvislých porostů bezu černého. Vysadili jsme 470 stromů (duby letní, lípy srdčité, javory babyky, habry obecné a jasany ztepilé) a 80 keřů (ptačí zoby obecné, lísky obecné, kaliny obecné a svídy krvavé). Na osazených plochách bude pokračovat likvidace výmladků bezu černého a javoru jasanolistého. Péči o vysazené dřeviny zajišťujeme ožínáním. Na podzim bychom chtěli provést dosadbu.

Rezekvítek má zájem pečovat o další prvky ÚSES v Brně a okolí. Na podzim 2008 plánujeme tvorbu biokoridoru v Brně-Medlánkách podél toku nad medláneckým rybníkem. Projekt biokoridoru už schválilo zastupitelstvo městské části Medlánky.

Ladislav Hanuš
Rezekvítek - oddělení ochrany přírody

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu