Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Co je ekonomická lokalizace


Naďa Johanisová, č. 5/2008, s. 1

Boj za ochranu přírody připomíná Čapkovu Válku s mloky. Kdo v tom boji prožil život, může se zalíbením hledět na několik ostrůvků, které se mu podařilo zachránit a snažit se neslyšet šplouchání moře nad obrovskými pevninami, které se mezitím potopily navždy. Anebo může hledat hlubší příčiny této postupné a nenápadné porážky a nitky, které ji spojují s jinými problémy dnešního světa. V naší válce s mloky totiž potřebujeme spojence, máme-li ji kdy vyhrát.

V protikladu k dosud většinovému názoru, že ekonomická globalizace je buď prospěšná, nebo nevyhnutelná, krystalizuje opoziční názor, že všechno je jinak. Od ojedinělých hlasů v letech padesátých (E. F. Schumacher) stále sílí proud prací autorů, jako je Vandana Shiva, Herman Daly, David Korten, Helena Norberg-Hodge, Richard Douthwaite, Colin Hines a desítky dalších, kteří volají po lokalizaci či re-lokalizaci ekonomiky.

Vlády i obce by podle nich měly podporovat místní podniky (či družstva apod.), které se snaží využívat místní zdroje, zaměstnávat místní lidi a sloužit opět především místním spotřebitelům. Klíčovými slovy zde jsou: měřítko (v duchu okřídleného titulu slavné Schumacherovy knihy Malé je milé), decentralizace výroby a místní vlastnictví. Důležitou součástí toho pohledu je i volání po místních tocích peněz, které by nebyly zranitelné nekontrolovatelnými pohyby na světových kapitálových trzích. V rámci obecného pojmu ekonomická lokalizace je velký prostor pro debatu, například o tom, co ještě „místní“ je, a co již „místní“ není. Většinou se uvádí, že je to otázka dohody. Je z mnoha pohledů logické, že cibuli je vhodné dovážet z větší blízkosti, než tryskáče.

Žádný z výše uvedených autorů nevolá po stoprocentní soběstačnosti regionů či států. Zatímco na ekonomické lokalizaci jako žádoucím cíli se všichni shodnou, cesty k jejímu dosažení vidí různě. I v tomto čísle Veroniky se na tradiční témata zaměříme z jiného úhlu. Např. tradici samozásobitelství a příměstských zahrádek uvedeme do nečekaných kontextů souvisejících se současnými globálními problémy (ropný zlom). Některé články povzbudí, jiné znepokojí. Věříme ale, že všechny přispějí k navázání oněch důležitých nitek mezi ochranou přírody a ekonomikou.


RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde přednáší ekologickou ekonomii, a členkou výkonného výboru Trastu pro ekonomiku a společnost.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu