Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Anglické řešení


Naďa Johanisová, č. 5/2008, s. 2

Pěstování vlastní zeleniny jako jedna tvář úspěšné „války s mloky“? Proč ne? Příkladem opatření, které by mělo podpořit lokální ekonomiku, je anglický Zákon o trvale udržitelných komunitách (Sustainable Communities Act) z roku 2007, který prosadily nevládní a komunitní organizace. Zákon ukládá místním pobočkám státní správy a radnicím, aby po konzultaci s občany promyslely plány a realizaci „trvale udržitelných komunit“ v okruhu svého působení. Může jít například o snahy podpořit zvýšení produkce místních potravin a obnovitelných zdrojů energie či cílený nákup místních produktů ze strany státní správy a radnic.

Větrem do plachet této a podobným iniciativám, jdoucím proti proudu standardních „ekonomických principů“, je obava z důsledků procesu klimatických změn, které Britové berou velmi vážně. Britské lokalizační hnutí však má složitější kořenový systém. Na letošní konferenci o tom, zda se Londýn dokáže uživit z vlastních zdrojů, kterou hostila londýnská radnice, vyjádřila jedna účastnice obavu z toho, co by se stalo, kdyby přestalo fungovat zásobování. Rostoucí ceny ropy a hypoteční krize, jejíž důsledky zřejmě ještě zdaleka neskončily, přispívají k takovým pocitům nestability a nejistoty.

Dalším kořenem je odpor proti „klonování“ obchodů. Jak ukazují výzkumy britské New Economics Foundation, stále více prodejen a restaurací je pouze odnoží nějakého řetězce, což na nich nemusí na první pohled vůbec být patrné. Pokračuje zavírání samostatných obchodů, vesnických hospod, bankovních poboček a malých pošt. Hnutí za místní jídlo (či „jídlo z blízka“) koření nejen ve snahách čelit globálnímu oteplování, ale i v nejistotě o původu potravin a obavách o vlastní zdraví. Mimochodem, v posledních letech v Británii prudce stoupá zájem o allotments, pozemky pro pěstování vlastních potravin, které jsou úřady povinny poskytnout všem (kromě obyvatel vnitřního Londýna), kteří o ně požádají, za cenu pouze symbolického nájmu.


RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde přednáší ekologickou ekonomii, a členkou výkonného výboru Trastu pro ekonomiku a společnost.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu