Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Anglické řešení


Naďa Johanisová, č. 5/2008, s. 2

Pěstování vlastní zeleniny jako jedna tvář úspěšné „války s mloky“? Proč ne? Příkladem opatření, které by mělo podpořit lokální ekonomiku, je anglický Zákon o trvale udržitelných komunitách (Sustainable Communities Act) z roku 2007, který prosadily nevládní a komunitní organizace. Zákon ukládá místním pobočkám státní správy a radnicím, aby po konzultaci s občany promyslely plány a realizaci „trvale udržitelných komunit“ v okruhu svého působení. Může jít například o snahy podpořit zvýšení produkce místních potravin a obnovitelných zdrojů energie či cílený nákup místních produktů ze strany státní správy a radnic.

Větrem do plachet této a podobným iniciativám, jdoucím proti proudu standardních „ekonomických principů“, je obava z důsledků procesu klimatických změn, které Britové berou velmi vážně. Britské lokalizační hnutí však má složitější kořenový systém. Na letošní konferenci o tom, zda se Londýn dokáže uživit z vlastních zdrojů, kterou hostila londýnská radnice, vyjádřila jedna účastnice obavu z toho, co by se stalo, kdyby přestalo fungovat zásobování. Rostoucí ceny ropy a hypoteční krize, jejíž důsledky zřejmě ještě zdaleka neskončily, přispívají k takovým pocitům nestability a nejistoty.

Dalším kořenem je odpor proti „klonování“ obchodů. Jak ukazují výzkumy britské New Economics Foundation, stále více prodejen a restaurací je pouze odnoží nějakého řetězce, což na nich nemusí na první pohled vůbec být patrné. Pokračuje zavírání samostatných obchodů, vesnických hospod, bankovních poboček a malých pošt. Hnutí za místní jídlo (či „jídlo z blízka“) koření nejen ve snahách čelit globálnímu oteplování, ale i v nejistotě o původu potravin a obavách o vlastní zdraví. Mimochodem, v posledních letech v Británii prudce stoupá zájem o allotments, pozemky pro pěstování vlastních potravin, které jsou úřady povinny poskytnout všem (kromě obyvatel vnitřního Londýna), kteří o ně požádají, za cenu pouze symbolického nájmu.


RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde přednáší ekologickou ekonomii, a členkou výkonného výboru Trastu pro ekonomiku a společnost.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu