Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Anglické řešení


Naďa Johanisová, č. 5/2008, s. 2

Pěstování vlastní zeleniny jako jedna tvář úspěšné „války s mloky“? Proč ne? Příkladem opatření, které by mělo podpořit lokální ekonomiku, je anglický Zákon o trvale udržitelných komunitách (Sustainable Communities Act) z roku 2007, který prosadily nevládní a komunitní organizace. Zákon ukládá místním pobočkám státní správy a radnicím, aby po konzultaci s občany promyslely plány a realizaci „trvale udržitelných komunit“ v okruhu svého působení. Může jít například o snahy podpořit zvýšení produkce místních potravin a obnovitelných zdrojů energie či cílený nákup místních produktů ze strany státní správy a radnic.

Větrem do plachet této a podobným iniciativám, jdoucím proti proudu standardních „ekonomických principů“, je obava z důsledků procesu klimatických změn, které Britové berou velmi vážně. Britské lokalizační hnutí však má složitější kořenový systém. Na letošní konferenci o tom, zda se Londýn dokáže uživit z vlastních zdrojů, kterou hostila londýnská radnice, vyjádřila jedna účastnice obavu z toho, co by se stalo, kdyby přestalo fungovat zásobování. Rostoucí ceny ropy a hypoteční krize, jejíž důsledky zřejmě ještě zdaleka neskončily, přispívají k takovým pocitům nestability a nejistoty.

Dalším kořenem je odpor proti „klonování“ obchodů. Jak ukazují výzkumy britské New Economics Foundation, stále více prodejen a restaurací je pouze odnoží nějakého řetězce, což na nich nemusí na první pohled vůbec být patrné. Pokračuje zavírání samostatných obchodů, vesnických hospod, bankovních poboček a malých pošt. Hnutí za místní jídlo (či „jídlo z blízka“) koření nejen ve snahách čelit globálnímu oteplování, ale i v nejistotě o původu potravin a obavách o vlastní zdraví. Mimochodem, v posledních letech v Británii prudce stoupá zájem o allotments, pozemky pro pěstování vlastních potravin, které jsou úřady povinny poskytnout všem (kromě obyvatel vnitřního Londýna), kteří o ně požádají, za cenu pouze symbolického nájmu.


RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde přednáší ekologickou ekonomii, a členkou výkonného výboru Trastu pro ekonomiku a společnost.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu