Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Cena Energy Globe 2007 pro obec Hostětín


č. 5/2008, s. 32

V pondělí 26. května 2008 byly při slavnostním ceremoniálu v plénu Evropského parlamentu v Bruselu vyhlášeny výsledky 9. ročníku Energy Globe Awards, které oceňují lokální a regionální projekty přispívající k úsporám energie, ochraně životního prostředí nebo zajištění dodávek základních zdrojů jako vody a elektřiny do vzdálených a chudých oblastí. Do letošního ročníku byly přihlášeny projekty ze 109 zemí. Národní cenu za Českou republiku získal projekt Obec Hostětín jako model udržitelného regionálního rozvoje, který do soutěže přihlásila základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, jež společně s obcí a řadou dalších partnerů projekty v Hostětíně již více než 15 let realizuje.

Většina z těchto projektů je zaměřena na efektivní využívání energie a obnovitelné zdroje a ukazuje cestu k ochraně zemského klimatu z lokální úrovně. V Hostětíně lze na skutečných příkladech vidět, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

Model rovněž vypovídá o smysluplnosti spolupráce mezi partnery z různých sektorů - veřejné správy, nevládních organizací i podnikatelské sféry. „Cena těchto příkladů je mimo jiné v tom, že pomáhají nasměrovat čerpání evropských fondů směrem příznivým pro životní prostředí a ochranu klimatu. To platí jak pro Českou republiku, tak i pro další nové členy Evropské unie. Ne nadarmo směřují do vzdělávacího Centra Veronica ročně tisíce účastníků seminářů, konferencí a exkurzí,“ uvedla Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica.

Ceny Energy Globe laureátům předali předsedové Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady EU Hans-Gert Pöttering, José Manuel Barroso a Janez Janša. Mezi hosty akce byl také bývalý Generální tajemník OSN Kofi Annan, bývalá indická ministryně životního prostředí Maneka Gandhi (předsedkyně poroty) a Michail Gorbačov, který obdržel cenu za celoživotní zásluhy.

Další informace o soutěži: http://www.energyglobe.com/en/energy-globe-award/

K letošním vítězům: http://www.energyglobe.com/en/energy-globe-award/winners-2007/national/

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu