Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Cena Energy Globe 2007 pro obec Hostětín


č. 5/2008, s. 32

V pondělí 26. května 2008 byly při slavnostním ceremoniálu v plénu Evropského parlamentu v Bruselu vyhlášeny výsledky 9. ročníku Energy Globe Awards, které oceňují lokální a regionální projekty přispívající k úsporám energie, ochraně životního prostředí nebo zajištění dodávek základních zdrojů jako vody a elektřiny do vzdálených a chudých oblastí. Do letošního ročníku byly přihlášeny projekty ze 109 zemí. Národní cenu za Českou republiku získal projekt Obec Hostětín jako model udržitelného regionálního rozvoje, který do soutěže přihlásila základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, jež společně s obcí a řadou dalších partnerů projekty v Hostětíně již více než 15 let realizuje.

Většina z těchto projektů je zaměřena na efektivní využívání energie a obnovitelné zdroje a ukazuje cestu k ochraně zemského klimatu z lokální úrovně. V Hostětíně lze na skutečných příkladech vidět, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

Model rovněž vypovídá o smysluplnosti spolupráce mezi partnery z různých sektorů - veřejné správy, nevládních organizací i podnikatelské sféry. „Cena těchto příkladů je mimo jiné v tom, že pomáhají nasměrovat čerpání evropských fondů směrem příznivým pro životní prostředí a ochranu klimatu. To platí jak pro Českou republiku, tak i pro další nové členy Evropské unie. Ne nadarmo směřují do vzdělávacího Centra Veronica ročně tisíce účastníků seminářů, konferencí a exkurzí,“ uvedla Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica.

Ceny Energy Globe laureátům předali předsedové Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady EU Hans-Gert Pöttering, José Manuel Barroso a Janez Janša. Mezi hosty akce byl také bývalý Generální tajemník OSN Kofi Annan, bývalá indická ministryně životního prostředí Maneka Gandhi (předsedkyně poroty) a Michail Gorbačov, který obdržel cenu za celoživotní zásluhy.

Další informace o soutěži: http://www.energyglobe.com/en/energy-globe-award/

K letošním vítězům: http://www.energyglobe.com/en/energy-globe-award/winners-2007/national/

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu