Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Cena Energy Globe 2007 pro obec Hostětín


č. 5/2008, s. 32

V pondělí 26. května 2008 byly při slavnostním ceremoniálu v plénu Evropského parlamentu v Bruselu vyhlášeny výsledky 9. ročníku Energy Globe Awards, které oceňují lokální a regionální projekty přispívající k úsporám energie, ochraně životního prostředí nebo zajištění dodávek základních zdrojů jako vody a elektřiny do vzdálených a chudých oblastí. Do letošního ročníku byly přihlášeny projekty ze 109 zemí. Národní cenu za Českou republiku získal projekt Obec Hostětín jako model udržitelného regionálního rozvoje, který do soutěže přihlásila základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, jež společně s obcí a řadou dalších partnerů projekty v Hostětíně již více než 15 let realizuje.

Většina z těchto projektů je zaměřena na efektivní využívání energie a obnovitelné zdroje a ukazuje cestu k ochraně zemského klimatu z lokální úrovně. V Hostětíně lze na skutečných příkladech vidět, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

Model rovněž vypovídá o smysluplnosti spolupráce mezi partnery z různých sektorů - veřejné správy, nevládních organizací i podnikatelské sféry. „Cena těchto příkladů je mimo jiné v tom, že pomáhají nasměrovat čerpání evropských fondů směrem příznivým pro životní prostředí a ochranu klimatu. To platí jak pro Českou republiku, tak i pro další nové členy Evropské unie. Ne nadarmo směřují do vzdělávacího Centra Veronica ročně tisíce účastníků seminářů, konferencí a exkurzí,“ uvedla Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica.

Ceny Energy Globe laureátům předali předsedové Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady EU Hans-Gert Pöttering, José Manuel Barroso a Janez Janša. Mezi hosty akce byl také bývalý Generální tajemník OSN Kofi Annan, bývalá indická ministryně životního prostředí Maneka Gandhi (předsedkyně poroty) a Michail Gorbačov, který obdržel cenu za celoživotní zásluhy.

Další informace o soutěži: http://www.energyglobe.com/en/energy-globe-award/

K letošním vítězům: http://www.energyglobe.com/en/energy-globe-award/winners-2007/national/

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu