Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Evropská noc pro netopýry


Mojmír Vlašín, č. 5/2008, s. 32

Řadu let se u nás a v dalších zemích pořádají takzvané Evropské noci pro netopýry, akce sledující popularizaci netopýrů a vrápenců. Cílem je přiblížit veřejnosti metody výzkumu, umožnit bližší seznámení s těmito tajemnými tvory a propagovat jejich aktivní ochranu. Celoevropsky akci zaštiťuje mezinárodní organizace Eurobats.

Evropskou noc pro netopýry již po třinácté pořádala v sobotu 6. září 2008 ZO ČSOP Veronica spolu se Správou CHKO Moravský kras, Českou společností na ochranu netopýrů a dalšími organizacemi. Akce se uskutečnila v areálu u Sloupsko-šošůvských jeskyní. Vypravili jsme dva zvláštní autobusy - jeden vyjížděl z Brna, druhý z Blanska. Další účastníci se mohli dopravit  linkovými spoji nebo po vlastní ose. Poměrně rozsáhlá propagace se vyplatila - akce se zúčastnilo 320 osob, z toho asi 40 % dětí.

Zahájení Evropské noci pro netopýry proběhlo v 17 hodin. Na úvod přivítal účastníky vedoucí správy CHKO Moravský kras a zástupce z Veroniky. Následovala prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní s výkladem o životě netopýrů. Přednáška o netopýrech s promítáním se konala přímo v jeskyni Kůlna. Ačkoliv posluchači museli celou dobu přednášky stát, ocenili, že se o netopýrech vykládá přímo v prostředí, kde žijí. Na dalším stanovišti probíhala pozorování živých netopýrů odchycených v rámci monitoringu prováděného Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Poslední účastníci odjížděli až po desáté hodině.

Netopýří noc měla dobrý ohlas jak u účastníků, tak i v médiích. Akce byla nezisková, ale našli se i lidé, kteří se rozhodli věnovat z vlastních prostředků částku na ochranu netopýrů. Za to jim patří dík.

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu