Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Evropská noc pro netopýry


Mojmír Vlašín, č. 5/2008, s. 32

Řadu let se u nás a v dalších zemích pořádají takzvané Evropské noci pro netopýry, akce sledující popularizaci netopýrů a vrápenců. Cílem je přiblížit veřejnosti metody výzkumu, umožnit bližší seznámení s těmito tajemnými tvory a propagovat jejich aktivní ochranu. Celoevropsky akci zaštiťuje mezinárodní organizace Eurobats.

Evropskou noc pro netopýry již po třinácté pořádala v sobotu 6. září 2008 ZO ČSOP Veronica spolu se Správou CHKO Moravský kras, Českou společností na ochranu netopýrů a dalšími organizacemi. Akce se uskutečnila v areálu u Sloupsko-šošůvských jeskyní. Vypravili jsme dva zvláštní autobusy - jeden vyjížděl z Brna, druhý z Blanska. Další účastníci se mohli dopravit  linkovými spoji nebo po vlastní ose. Poměrně rozsáhlá propagace se vyplatila - akce se zúčastnilo 320 osob, z toho asi 40 % dětí.

Zahájení Evropské noci pro netopýry proběhlo v 17 hodin. Na úvod přivítal účastníky vedoucí správy CHKO Moravský kras a zástupce z Veroniky. Následovala prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní s výkladem o životě netopýrů. Přednáška o netopýrech s promítáním se konala přímo v jeskyni Kůlna. Ačkoliv posluchači museli celou dobu přednášky stát, ocenili, že se o netopýrech vykládá přímo v prostředí, kde žijí. Na dalším stanovišti probíhala pozorování živých netopýrů odchycených v rámci monitoringu prováděného Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Poslední účastníci odjížděli až po desáté hodině.

Netopýří noc měla dobrý ohlas jak u účastníků, tak i v médiích. Akce byla nezisková, ale našli se i lidé, kteří se rozhodli věnovat z vlastních prostředků částku na ochranu netopýrů. Za to jim patří dík.

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu