Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Vážení a milí čtenáři


Dana Zajoncová, č. 6/2008, s. 1

Vážení a milí čtenáři časopisu Veronica,

poslední číslo letošního 22. ročníku věnujeme dvěma větším tématům. Tradiční veronikové zaměření na ekologické sítě a biokoridory pro zvířata vyvážíme sítěmi lidských dopravních cest vinoucích se napříč naší planetou. Politickou debatu, která vyvrcholila schválením víkendových omezení kamionové dopravy, jsme se přitom odvážili rozpracovat do možná nečekaných poloh. V rozhovoru s českými dopravci si počtěte o kombinované dopravě, nepřehlédněte ani sondu do života řidičů kamionů, o němž ledacos napovídají truckerské básně a krajinné výjevy na jejich korábech. 

V dalším ročníku se můžete těšit na rejstřík obsahu celého ročníku 2008, zvláštní přílohy s tipy ekologické poradny nebo pozvánkami k návštěvě míst naší chráněné přírody. Snad uvítáte oživení několika rubrik, spolupráci s novými kreslíři a aktualizované webové stránky. V příštím roce se budeme věnovat studánkám a vodním zdrojům, ohroženým včelám, dotkneme se divokosti českých pralesů, probádáme krasovou krajinu, zdůrazníme lokální aspekty ochrany klimatu, odhalíme míru biologické rozmanitosti městského prostředí.

Současně si dovolujeme oznámit zvýšení předplatného, k němuž nás vede již rok zvýšená DPH a průběžné zdražování zejména papíru. Abychom odlehčili alespoň části našich čtenářů, zavádíme zároveň strukturované předplatné s výhodou pro studenty a důchodce za stávající cenu 300 Kč. 

Ani zvýšení předplatného nepokryje celé výrobní náklady, proto naopak uvítáme jakoukoliv částku, kterou navýšíte nad zadané předplatné. Budeme ji chápat jako dar na podporu vydávání časopisu Veronica. Koupí časopisu či jiných produktů a služeb Ekologického institutu Veronica podporujete nevládní aktivity zaměřené na udržitelný vztah ke krajině a její přírodní a kulturní hodnoty. 

Vážení a milí čtenáři - stejně jako autoři letošních příspěvků - děkujeme Vám za dosavadní náklonnost a věříme, že i přes ekologickou a ekonomickou nepřízeň současné doby nám zůstanete věrní. Přejeme Vám dobré dny vánoční i novoroční a těšíme se na setkávání při četbě časopisu Veronica v roce 2009 i letech následujících.

Za redakci Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu