Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Vážení a milí čtenáři


Dana Zajoncová, č. 6/2008, s. 1

Vážení a milí čtenáři časopisu Veronica,

poslední číslo letošního 22. ročníku věnujeme dvěma větším tématům. Tradiční veronikové zaměření na ekologické sítě a biokoridory pro zvířata vyvážíme sítěmi lidských dopravních cest vinoucích se napříč naší planetou. Politickou debatu, která vyvrcholila schválením víkendových omezení kamionové dopravy, jsme se přitom odvážili rozpracovat do možná nečekaných poloh. V rozhovoru s českými dopravci si počtěte o kombinované dopravě, nepřehlédněte ani sondu do života řidičů kamionů, o němž ledacos napovídají truckerské básně a krajinné výjevy na jejich korábech. 

V dalším ročníku se můžete těšit na rejstřík obsahu celého ročníku 2008, zvláštní přílohy s tipy ekologické poradny nebo pozvánkami k návštěvě míst naší chráněné přírody. Snad uvítáte oživení několika rubrik, spolupráci s novými kreslíři a aktualizované webové stránky. V příštím roce se budeme věnovat studánkám a vodním zdrojům, ohroženým včelám, dotkneme se divokosti českých pralesů, probádáme krasovou krajinu, zdůrazníme lokální aspekty ochrany klimatu, odhalíme míru biologické rozmanitosti městského prostředí.

Současně si dovolujeme oznámit zvýšení předplatného, k němuž nás vede již rok zvýšená DPH a průběžné zdražování zejména papíru. Abychom odlehčili alespoň části našich čtenářů, zavádíme zároveň strukturované předplatné s výhodou pro studenty a důchodce za stávající cenu 300 Kč. 

Ani zvýšení předplatného nepokryje celé výrobní náklady, proto naopak uvítáme jakoukoliv částku, kterou navýšíte nad zadané předplatné. Budeme ji chápat jako dar na podporu vydávání časopisu Veronica. Koupí časopisu či jiných produktů a služeb Ekologického institutu Veronica podporujete nevládní aktivity zaměřené na udržitelný vztah ke krajině a její přírodní a kulturní hodnoty. 

Vážení a milí čtenáři - stejně jako autoři letošních příspěvků - děkujeme Vám za dosavadní náklonnost a věříme, že i přes ekologickou a ekonomickou nepřízeň současné doby nám zůstanete věrní. Přejeme Vám dobré dny vánoční i novoroční a těšíme se na setkávání při četbě časopisu Veronica v roce 2009 i letech následujících.

Za redakci Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu