Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Odkaz Jaromíra Tomečka


Jiří Poláček, č. 6/2008, s. 13

Na rok 2006 a 2007 připadla dvě výročí Jaromíra Tomečka (1906-1997), patrně našeho nejznámějšího autora přírodní beletrie. Jubilea se stala podnětem ke vzniku sborníku nazvaného Odkaz Jaromíra Tomečka, který jsem sestavil spolu s Janem Lacinou a letošní podzim ho vydala Veronica. Výroba se sice poněkud protáhla, ale to nic nemění na jeho hlavním poslání: mnohostranně připomenout Tomečkovu osobnost, životní osudy a rozsáhlé literární dílo, jakož i podnítit nový zájem o jeho knížky.

Čtenář ve sborníku najde pět odborných studií a tři soubory vzpomínek, jež napsali spisovatelé, výtvarní umělci, novináři, přírodovědci či lesníci. Nescházejí tu ani již publikované básně Jana Skácela, Oldřicha Mikuláška a Ivana Blatného. Následuje blok úryvků z Tomečkových knih věnovaný jednotlivým krajinám, galerie fotografií a karikatur Tomečka a soupis jeho díla. Texty provázejí reprodukce ilustrací z Tomečkových knížek.

Sborník lze za 130 Kč zakoupit v prodejnách nakladatelství Academia a ve vybraných brněnských knihkupectvích, v nakladatelství Stehlík ve Volarech (http://volary.vesele.info/nakladatelstvi-stehlik) nebo si jej můžete objednat elektronicky na www.veronica.cz.

Jiří Poláček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu