Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Odkaz Jaromíra Tomečka


Jiří Poláček, č. 6/2008, s. 13

Na rok 2006 a 2007 připadla dvě výročí Jaromíra Tomečka (1906-1997), patrně našeho nejznámějšího autora přírodní beletrie. Jubilea se stala podnětem ke vzniku sborníku nazvaného Odkaz Jaromíra Tomečka, který jsem sestavil spolu s Janem Lacinou a letošní podzim ho vydala Veronica. Výroba se sice poněkud protáhla, ale to nic nemění na jeho hlavním poslání: mnohostranně připomenout Tomečkovu osobnost, životní osudy a rozsáhlé literární dílo, jakož i podnítit nový zájem o jeho knížky.

Čtenář ve sborníku najde pět odborných studií a tři soubory vzpomínek, jež napsali spisovatelé, výtvarní umělci, novináři, přírodovědci či lesníci. Nescházejí tu ani již publikované básně Jana Skácela, Oldřicha Mikuláška a Ivana Blatného. Následuje blok úryvků z Tomečkových knih věnovaný jednotlivým krajinám, galerie fotografií a karikatur Tomečka a soupis jeho díla. Texty provázejí reprodukce ilustrací z Tomečkových knížek.

Sborník lze za 130 Kč zakoupit v prodejnách nakladatelství Academia a ve vybraných brněnských knihkupectvích, v nakladatelství Stehlík ve Volarech (http://volary.vesele.info/nakladatelstvi-stehlik) nebo si jej můžete objednat elektronicky na www.veronica.cz.

Jiří Poláček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu