Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Brňáci se chystají rozptýlit do vzduchu 50 tun nebezpečných látek


č. 6/2008, s. 32

„Ještě v letošním roce má být do ovzduší v Brně rozptýleno kolem 50 tun nebezpečných látek. Na tomto náročném úkolu mají spolupracovat všichni obyvatelé města. Za tím účelem byla zahájena distribuce těchto látek do jednotlivých domácností.“

Přečtete-li si takovou zprávu, budete si myslet že, se jedná o novinářskou kachnu, a přece je to v podstatě pravda. Jde o ohňostroje, petardy, dělobuchy a podobně. Každý rok je například ve Švýcarsku vyvrženo do ovzduší 1 450 tun prachu ze zábavné pyrotechniky, v České republice se odhaduje toto množství na 2 000 tun.

Vzhledem k tomu, že se značné množství těchto látek prodává ve stáncích, kde často chybí evidence a zboží je mnohdy pašované, je velmi těžké stanovit, kolik takových „hraček“ skutečně v průběhu Vánoc a Silvestra vybuchne, a to do toho musíme započítat i letní slavnosti zvané Ignis Brunensis. Můžeme odhadovat, že jen v samotném Brně to může být až 50 tun.

Informace o škodlivosti těchto výrobků jsou často nedostatečné anebo silně podhodnocené. Barevné složky světelných efektů jsou často komponovány ze sloučenin těžkých kovů, které mohou i v malých koncentracích působit četné zdravotní potíže a otravy, zvukové efekty nejen silně poškozují sluchový aparát lidí, ale velice často děsí psy a další živočichy, kteří mají podstatně jemnější sluchové ústrojí.

Pokud by se nějaký podnikatel chystal spálit v Brně obdobné množství látek a rozptýlit je do ovzduší, pravděpodobně by narazil na inspekci, oddělení ochrany ovzduší, která by mu akci zarazila anebo jej pokutovala. Vzhledem k tomu, že se na rozptylu podílí většina obyvatel, a to zcela dobrovolně, je to nepostižitelné.

Pro svoje rozptýlení jsou lidé často ochotni provádět akce, které jsou proti zdraví a zdravému rozumu. Někdo skáče na gumovém laně, někdo šplhá na komíny, ale pochybuji, že by někoho učinilo šťastnějším deset deka výbušnin. A pokud ano, tak by bylo lépe, kdyby si své zdraví ničil ve sklepě nebo na vojenské střelnici.

-mov-

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu