Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Vzpomínka na Miloslava Sonnyho Halase


Karel Hudec, č. 1/2009, s. 32

24. listopadu 2008 zemřel ve valtické nemocnici ve věku pouhých 62 let Sonny Halas. Postava s dlouhým šedivým plnovousem a vlasy byla řadu let neopominutelným znakem Starého Brna, kterým Sonny procházel tažen svým malým černým psíkem Rolfem do některé z hospod. Bohém, ale hlavně svérázný malíř, grafik, sochař a restaurátor. Také performer s nevyčerpatelnou fantazií: nezapomenutelný organizátor výletu se židlemi na vrchol Pálavy zjara 1970, kde účastníci usazení na svých židlích vytvářeli směrem k jihu pohled na svobodu, nebo organizátor důkazního přeměřování obráceného zakřivení zeměkoule.

Sonny svými nezaměnitelnými obálkami upoutával jeden rok pozornost i na časopis Veronica, krátkou dobu byl i členem redakční rady. Jeho - na bohéma zdánlivě až nelogický - poměr k přírodě však nebyl pomíjivý: vyrostl z dětství v Drahoníně a Tišnovsko se mu stalo druhým domovem. A dokonce se stal i dobrovolným strážcem ochrany přírody, i když, jak říkal, pokutovat nikoho nebude, a skončil, když se ze strážců stali veřejní činitelé s povinným školením a úřadováním. Velký okruh Sonnyho přátel a známých ze všech vrstev si na něho určitě často vzpomene.

Karel Hudec

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu