Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Vzpomínka na Miloslava Sonnyho Halase


Karel Hudec, č. 1/2009, s. 32

24. listopadu 2008 zemřel ve valtické nemocnici ve věku pouhých 62 let Sonny Halas. Postava s dlouhým šedivým plnovousem a vlasy byla řadu let neopominutelným znakem Starého Brna, kterým Sonny procházel tažen svým malým černým psíkem Rolfem do některé z hospod. Bohém, ale hlavně svérázný malíř, grafik, sochař a restaurátor. Také performer s nevyčerpatelnou fantazií: nezapomenutelný organizátor výletu se židlemi na vrchol Pálavy zjara 1970, kde účastníci usazení na svých židlích vytvářeli směrem k jihu pohled na svobodu, nebo organizátor důkazního přeměřování obráceného zakřivení zeměkoule.

Sonny svými nezaměnitelnými obálkami upoutával jeden rok pozornost i na časopis Veronica, krátkou dobu byl i členem redakční rady. Jeho - na bohéma zdánlivě až nelogický - poměr k přírodě však nebyl pomíjivý: vyrostl z dětství v Drahoníně a Tišnovsko se mu stalo druhým domovem. A dokonce se stal i dobrovolným strážcem ochrany přírody, i když, jak říkal, pokutovat nikoho nebude, a skončil, když se ze strážců stali veřejní činitelé s povinným školením a úřadováním. Velký okruh Sonnyho přátel a známých ze všech vrstev si na něho určitě často vzpomene.

Karel Hudec

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu