Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Nezákonná rozhodnutí o železnici


Miroslav Patrik, č. 2/2009, s. 31

Asi většina přátel přírody už z principu podporuje železniční dopravu před silniční. Ovšem nic se nemá podporovat paušálně. A v Brně to platí dvojnásob. Jednak se zde od října 2007 staví odstavné nádraží pro údržbu a opravy vagonů a lokomotiv za téměř 3 miliardy korun, jednak se zde schvaluje odsunuté železniční nádraží za 25 miliard korun, které se má prý stavět od roku 2013. Jelikož jde o vysoce sledovaná politická témata, některým úředníkům nezbývá, než při vydávání patřičných rozhodnutí zapomenout na dodržování zákonů. A tak obě železniční stavby mají už své soudní prohry za sebou.

Pro odstavné nádraží bylo potřeba vykácet téměř pět set stromů za 10 milionů korun. Správní řízení probíhalo standardně až do doby, kdy Děti Země doporučily náhradní výsadbu za kácené dřeviny v trojnásobném počtu a na konkrétních místech. Ale úřad Brno-jih nevyhověl, uložil výsadbu jaksi mlhavě, například na místě biocentra při soutoku řek Svratky a Svitavy či při výstavbě cyklostezky. Nikde žádné údaje o tom, kolik kusů dřevin, jakých druhů a kde přesně se mají sázet. A magistrát překvapivě odvolání Dětí Země zamítl.

Děti Země se proto vzápětí obrátily na krajský soud a ten v únoru 2009 vydal rozsudek, kterým bylo rozhodnutí magistrátu zrušeno. Zjistilo se totiž, že je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, na základě nichž byly námitky zamítnuty. Nyní lze snad doufat, že úřednice na magistrátu chápou, že i ony musejí zákony dodržovat a že se vše vrátí k řešení na úřad Brno-jih. S místním starostou je předběžně domluveno, že na přesně vytipovaných plochách lze vysázet kolem 950 kusů dřevin. Takže to s náhradní výsadbou vypadá nadějně!

Obdobně rozhodl soud již v prosinci 2008 o žalobě Dětí Země, občanského sdružení Židenice - Stará osada a třinácti osob proti vydání územního rozhodnutí pro odsunované nádraží. Uznal, že stavební úřad na Brně-střed i magistrát ignorovaly námitky veřejnosti a jejich rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost zrušil.

Doufejme, že tyto dva prohrané soudní spory změní pohled magistrátu na veřejnost a že její názory bude ve správních řízeních brát vážně, jak mu přikazuje zákon, a nikoliv se na ně dívat skrz prsty. Nezákonnosti rozhodně nelze tolerovat ani u železničních staveb.

Miroslav Patrik

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu