Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Nezákonná rozhodnutí o železnici


Miroslav Patrik, č. 2/2009, s. 31

Asi většina přátel přírody už z principu podporuje železniční dopravu před silniční. Ovšem nic se nemá podporovat paušálně. A v Brně to platí dvojnásob. Jednak se zde od října 2007 staví odstavné nádraží pro údržbu a opravy vagonů a lokomotiv za téměř 3 miliardy korun, jednak se zde schvaluje odsunuté železniční nádraží za 25 miliard korun, které se má prý stavět od roku 2013. Jelikož jde o vysoce sledovaná politická témata, některým úředníkům nezbývá, než při vydávání patřičných rozhodnutí zapomenout na dodržování zákonů. A tak obě železniční stavby mají už své soudní prohry za sebou.

Pro odstavné nádraží bylo potřeba vykácet téměř pět set stromů za 10 milionů korun. Správní řízení probíhalo standardně až do doby, kdy Děti Země doporučily náhradní výsadbu za kácené dřeviny v trojnásobném počtu a na konkrétních místech. Ale úřad Brno-jih nevyhověl, uložil výsadbu jaksi mlhavě, například na místě biocentra při soutoku řek Svratky a Svitavy či při výstavbě cyklostezky. Nikde žádné údaje o tom, kolik kusů dřevin, jakých druhů a kde přesně se mají sázet. A magistrát překvapivě odvolání Dětí Země zamítl.

Děti Země se proto vzápětí obrátily na krajský soud a ten v únoru 2009 vydal rozsudek, kterým bylo rozhodnutí magistrátu zrušeno. Zjistilo se totiž, že je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, na základě nichž byly námitky zamítnuty. Nyní lze snad doufat, že úřednice na magistrátu chápou, že i ony musejí zákony dodržovat a že se vše vrátí k řešení na úřad Brno-jih. S místním starostou je předběžně domluveno, že na přesně vytipovaných plochách lze vysázet kolem 950 kusů dřevin. Takže to s náhradní výsadbou vypadá nadějně!

Obdobně rozhodl soud již v prosinci 2008 o žalobě Dětí Země, občanského sdružení Židenice - Stará osada a třinácti osob proti vydání územního rozhodnutí pro odsunované nádraží. Uznal, že stavební úřad na Brně-střed i magistrát ignorovaly námitky veřejnosti a jejich rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost zrušil.

Doufejme, že tyto dva prohrané soudní spory změní pohled magistrátu na veřejnost a že její názory bude ve správních řízeních brát vážně, jak mu přikazuje zákon, a nikoliv se na ně dívat skrz prsty. Nezákonnosti rozhodně nelze tolerovat ani u železničních staveb.

Miroslav Patrik

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu