Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Cena Jana Šmardy Karlu Hudcovi


č. 2/2009, s. 32

Cenu Jana Šmardy za ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku, kterou každoročně uděluje Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně, obdržel za rok 2008 doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. Cena nesoucí jméno významného moravského botanika a autora prvního návrhu sítě chráněných území na Moravě a ve Slezsku je udělována těm, kdož se rozmanitými způsoby zasloužili o prosazování šetrného vztahu k přírodě a krajině a o realizaci opatření na jejich ochranu.

Karel Hudec patří k našim nejvýznamnějším ornitologům a dostal cenu Jana Šmardy za celoživotní osvětovou a ochranářskou činnost. Cenu laureátovi předal na sněmu Regionálního sdružení ČSOP v Brně v sobotu 14. února 2009 předseda Ústřední výkonné rady ČSOP Libor Ambrozek. Po předání ceny přednesl Karel Hudec přednášku o současných problémech ochrany přírody a o vztahu veřejnosti k přírodě.

ab

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu