Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Cena Jana Šmardy Karlu Hudcovi


č. 2/2009, s. 32

Cenu Jana Šmardy za ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku, kterou každoročně uděluje Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně, obdržel za rok 2008 doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. Cena nesoucí jméno významného moravského botanika a autora prvního návrhu sítě chráněných území na Moravě a ve Slezsku je udělována těm, kdož se rozmanitými způsoby zasloužili o prosazování šetrného vztahu k přírodě a krajině a o realizaci opatření na jejich ochranu.

Karel Hudec patří k našim nejvýznamnějším ornitologům a dostal cenu Jana Šmardy za celoživotní osvětovou a ochranářskou činnost. Cenu laureátovi předal na sněmu Regionálního sdružení ČSOP v Brně v sobotu 14. února 2009 předseda Ústřední výkonné rady ČSOP Libor Ambrozek. Po předání ceny přednesl Karel Hudec přednášku o současných problémech ochrany přírody a o vztahu veřejnosti k přírodě.

ab

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu