Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Cena Jana Šmardy Karlu Hudcovi


č. 2/2009, s. 32

Cenu Jana Šmardy za ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku, kterou každoročně uděluje Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně, obdržel za rok 2008 doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. Cena nesoucí jméno významného moravského botanika a autora prvního návrhu sítě chráněných území na Moravě a ve Slezsku je udělována těm, kdož se rozmanitými způsoby zasloužili o prosazování šetrného vztahu k přírodě a krajině a o realizaci opatření na jejich ochranu.

Karel Hudec patří k našim nejvýznamnějším ornitologům a dostal cenu Jana Šmardy za celoživotní osvětovou a ochranářskou činnost. Cenu laureátovi předal na sněmu Regionálního sdružení ČSOP v Brně v sobotu 14. února 2009 předseda Ústřední výkonné rady ČSOP Libor Ambrozek. Po předání ceny přednesl Karel Hudec přednášku o současných problémech ochrany přírody a o vztahu veřejnosti k přírodě.

ab

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu