Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Cena Jana Šmardy Karlu Hudcovi


č. 2/2009, s. 32

Cenu Jana Šmardy za ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku, kterou každoročně uděluje Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně, obdržel za rok 2008 doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. Cena nesoucí jméno významného moravského botanika a autora prvního návrhu sítě chráněných území na Moravě a ve Slezsku je udělována těm, kdož se rozmanitými způsoby zasloužili o prosazování šetrného vztahu k přírodě a krajině a o realizaci opatření na jejich ochranu.

Karel Hudec patří k našim nejvýznamnějším ornitologům a dostal cenu Jana Šmardy za celoživotní osvětovou a ochranářskou činnost. Cenu laureátovi předal na sněmu Regionálního sdružení ČSOP v Brně v sobotu 14. února 2009 předseda Ústřední výkonné rady ČSOP Libor Ambrozek. Po předání ceny přednesl Karel Hudec přednášku o současných problémech ochrany přírody a o vztahu veřejnosti k přírodě.

ab

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu