Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Cena Jana Šmardy Karlu Hudcovi


č. 2/2009, s. 32

Cenu Jana Šmardy za ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku, kterou každoročně uděluje Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně, obdržel za rok 2008 doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. Cena nesoucí jméno významného moravského botanika a autora prvního návrhu sítě chráněných území na Moravě a ve Slezsku je udělována těm, kdož se rozmanitými způsoby zasloužili o prosazování šetrného vztahu k přírodě a krajině a o realizaci opatření na jejich ochranu.

Karel Hudec patří k našim nejvýznamnějším ornitologům a dostal cenu Jana Šmardy za celoživotní osvětovou a ochranářskou činnost. Cenu laureátovi předal na sněmu Regionálního sdružení ČSOP v Brně v sobotu 14. února 2009 předseda Ústřední výkonné rady ČSOP Libor Ambrozek. Po předání ceny přednesl Karel Hudec přednášku o současných problémech ochrany přírody a o vztahu veřejnosti k přírodě.

ab

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu