Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Medové dny v Kuřimi


Jiří Brabec, č. 2/2009, s.32

Kuřim je desetitisícové město 4 km severozápadně od Brna. Do jeho katastru zasahuje areál Zlobice s vyhlášenými Ovčáckými slavnostmi, leží tu i golfový areál Jinačovice reprezentující druhý pól volnočasových aktivit souvisejících s krajinou. Samotné město ale nemělo žádnou tradiční akci odkazující k sepětí obyvatel s přírodou. Nápad, že by takovou akcí mohla být oslava včelařství, se vyrojil při debatě v roce 2004. Že tehdejší starosta, příjmením Ambrož, byl sám včelařem a že svatý Ambrož je patronem včeliček, je podružné. Důležitější je, že zde včelařství výraznou tradici opravdu má.

Včelaři spolek založili v roce 1920, zajímavé jsou dvě aktivity z meziválečného období. První byla cílená výsadba medonosných stromů, z níž v katastru města zůstalo poměrně dost lip, na druhé straně ale i ekologicky pochybné akátové háje. Druhou myšlenkou byla popularizace medových svačin ve školách, kuřimští včelaři dokonce věnovali med dětem v dětském domově na Tišnovsku. Kromě produkce včelích výrobků se Kuřim proslavila odchovem včelích matek. Dodnes v obci působí organizace Českého svazu včelařů zahrnující i včelaře z nedalekých Moravských Knínic.

První medový den zorganizovala vedoucí odboru životního prostředí v Kuřimi Ing. Jitka Sikorová 8. října 2005 v místní části Podlesí. Od roku 2006 se akce koná každoročně první říjnový víkend, místo konání se v rámci Kuřimi mění.

Loni Medovým dnům předcházel kurs zdobení perníků a zábavně vzdělávací akce pro školní děti a jejich rodiny. Na samotných Medových dnech obvykle najdete výstavu perníků a ukázky, jak se medový perník peče a zdobí, možnost kontaktovat včelaře, prodej včelích výrobků od místních i přespolních včetně medoviny, ale i medového piva Kvasar z nedalekých Sentic a pochopitelně kulturní program (loni mj. divadelní hru ochotníků z Knínic Medová pohádka).

Kromě včelařů se do organizace zapojuje Základní umělecká škola, Dům dětí a další organizace. Město přispívá k pokrytí nákladů, starosta přijímá nad akcí záštitu. Návštěvnost se blíží dvěma tisícům lidí (i když se to těžko počítá) a akce nenápadně vede k environmentálnímu uvědomování zejména dětí.

Jiří Brabec
zastupitel a předseda komise životního prostředí

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu