Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

„Péče“ o zeleň na Olomoucku


Tamara Faberová, č. 2/2009, s. 32

I rovinatá Haná, krajina na první pohled poklidná, místy až fádní, se může stát zdrojem nečekaně silných zážitků, zvláště když do ní nic netušící obyvatel vkročí po „pěstebním zásahu“ místního zemědělského družstva (v tomto konkrétním případě zemědělského družstva Bohuňovice). Člověk nemusí ani platit za lístek jako v kině, stačí se jen procházet kolem polních cest, silnic či menších potoků a dívat se na bezohledně vyvětvené stromy a zohavené keře. Denní dávka emocí bude jistě více než překročena. Dotyčný chodec jen zoufale zatíná pěsti a vytryskne v něm touha přestěhovat se kamkoliv jinam.

Další týden shodou náhod narazí v místním periodiku (Olomoucký deník, pátek 30. 1. 2009) na zprávu o tom, jak inspekce životního prostředí zahajuje správní řízení proti dotyčnému zemědělskému družstvu, protože odvětvili stromy ve třech katastrech bez souhlasu majitele (správy silnic), a to dokonce dvakrát za sebou! Prostě zemědělci - dle svých slov kvůli urychlení - řezali nejdřív strojově, a proto to vypadalo škaredě, ale napodruhé to už rovnali ručně motorovou pilou. A dokonce ošetřili rány! „Tak, spravedlnost se jednou musí dostat ke slovu!“, snaží se obyvatel rovinatého kraje utěšit a zároveň nemyslet na to, že rány způsobené v období vegetačního klidu se nezahojí. O nějakém vlivu na architekturu dřevin ani nemluvě. Ať žije péče o zeleň!

Tamara Faberová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu