Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Cena pro Milenu Rychnovskou


č. 3/2009, s. 32

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, uspořádalo první ročník slavnostního předání Ceny Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cenu předala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová na konferenci Proměňující se krajina vědy: 10 let aktivit na podporu žen ve vědě (Changing research landscapes to make the most of human potential), která se u příležitosti českého předsednictví a pod záštitou Evropské komise uskutečnila 14. května 2009 v Praze. Součástí ceny byl nejen umělecky provedený diplom, ale i 150 000 Kč.

Smyslem ceny pojmenované po první ženě, jež získala právo přednášet na univerzitě (1925) a také se stala první profesorkou (1939) na našem území, historičky Milady Paulové, je vyzdvihnout excelentní vědeckou práci českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Cena bude každoročně udělována v jiné vědní oblasti. Pro rok 2009 byla zvolena oblast udržitelného rozvoje a ekologie, jež je mimo jiné jedním z tzv. průřezových témat Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací pro roky 2009-2013.

Historicky první oceněnou vědkyní se stala prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., emeritní profesorka Univerzity Palackého v Olomouci se badatelsky zaměřuje na ekologii krajiny a je představitelkou ekosystémového přístupu, který vidí rostlinnou ekologii v širších souvislostech hospodaření s vodou a zemědělstvím. Svým výzkumem významně přispěla k rozpoznání úlohy lučních porostů v krajině.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu