Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Cena Josefa Vavrouška 2008


č. 3/2009, s. 32

Cenu Josefa Vavrouška za rok 2008 obdrželi Miroslava Knotková a Antonín Buček.

Doc. Ing. Antonín Buček, CSc., byl nominován jak za teoretické přepracování územních systémů ekologické stability krajiny; tak za činnost v praktické ochraně přírody a krajiny, zejména v ČSOP. Je iniciátorem obnovy pozemkových spolků a propagátorem neziskových organizací v ochraně přírody a také spoluzakladatelem časopisu Veronica.

Ing. Miroslava Knotková jako ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s., uskutečnila desítky komunálních projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie v obcích a úspory energie ve veřejných budovách. Porota také ocenila, že i přes své schopnosti zůstává věrná práci v regionu.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu