Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Lipka dospělá


č. 5/2009, s. 32

Pracovníci Lipky se už 18. rokem snaží především pro Jihomoravský kraj naplňovat konkrétním obsahem poněkud tajemnou zkratku EVVO, pod kterou se skrývá environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Děje se tak prostřednictvím ekologických výukových programů, kroužků a klubů, dalšího vzdělávání učitelů, kurzů, poradenství i výuky pro vysoké školy. Lipka je tak oporou a útočištěm učitelům, studentům učitelských oborů, dětem a jejich rodičům, ale i jakýmkoliv jiným zájemcům o environmentálně odpovědnější přístup nejen k vlastnímu životu.

K letošnímu vstupu do dospělosti si Lipka nadělila nové, v pořadí páté pracoviště Kamenná - Vzdělávací centrum Aleše Záveského. Jako první v České republice se bude věnovat výhradně environmentálnímu vzdělávání dospělých, především pedagogů. Od slavnostního otevření 22. září sídlí na Kamenné 20 v Brně.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu