Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Jiný úhel pohledu


Miroslav Kundrata, č. 1/2007, s. 29

Nedávno jsme byli lyžovat v Tyrolských  Alpách. Četl jsem si tam Poslední Habsburky  od Jiřího Pernese a odvezl jsem si dva postřehy,  které podle mne ilustrují rozdíl v myšlení obou  tak historicky blízkých společností. Ten rozdíl  vidím hlavně ve vědomí souvislostí. 

Postřeh první; obyčejná krabice od mléka:

Stejná jako kdekoliv jinde, z voskovaného papíru, nic zvláštního. Zaujal mě na ní ale obrázek. Zatímco u nás se většinou setkáme s tuctovými symboly krav v různých barvách, maximálně s apelem na jihočeský, beskydský či jiný původ, na tyrolském obalu je na velké ploše symbolická krajina. Víte-li jenom malinko o rakouské zemědělské politice, hned vám to sepne. Posel­ství spotřebiteli zní: "Piješ mléko, které pochá­zí z rakouské krajiny! Krajina je hodnota, bez které by toto mléko nebylo! Přemýšlej o tom! Vol péči o krajinu ve svém každodenním rozho­dování, třeba jak trávit dovolenou. Poslouchej, co o krajině a zemědělství říkají politici, a podle toho se rozhoduj u voleb!"

Postřeh druhý; energetická nezávislost a globální odpovědnost:

Bydleli jsme v novém, velmi komfortním a moderně zařízeném dřevěném domě. Zaujaly mě výborné tepelně izolační vlastnosti i způsob topení. Majitel investoval do nadstandardních izolací, do kvalitních oken, do tepelného čerpadla využívajícího hojného proudu podzemní vody (která i v této zimě dosahovala 15 °C) a do slunečních kolektorů. Na energetické parametry stavby dohlížel vládní energetický poradce. Pokud stavebník splní sociální parametry, je investice do obnovitelných zdrojů a do nadstan­dardních izolací dotována. Známý koncept, kte­rý nastartoval vývoj a plošné využívání moderních technologií ve stavebnictví nejen v Rakousku, ale také v Německu, ve Skandiná­vii a v dalších zemích. U nás je pořád nepochopen. Proč to ale zmiňuji? Na prvním místě své motivace uvedl majitel potřebu nezávislosti. Nezávislosti na ropě z nestabilního Iráku a na ruském plynu. Teprve potom následovala finanční úspora z menší spotřeby energie (dobře si uvědomuje budoucí růst cen) a jako poslední motivace státní dotace.

Někde musí být příčina mentálního rozdílu v uvažování Rakušanů či Němců o těchto zále­žitostech v porovnání s námi. Absolvuji takových diskusí desítky, a pořád se setkávám jenom s hodnocením návratnosti investice a s čistě technickou debatou, zda ten či onen způsob energetického řešení je vhodnější. Zatímco v Rakousku na vjezdu do každé druhé obce vidíte cedulku "Klimablindnes" (asociace měst a obcí na ochranu světového klimatu), u nás vedou politici i média hospodské řeči o tom , že zdražení plynu vede k tomu, že lidé budou znovu topit všelijakými neřády a naše sídla se znovu zahalí do smradlavého smogu.

Neschopnost a neochota vidět souvislosti, to je náš opravdu velký problém! 

Miroslav Kundrata

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu