Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Lesní inventura


Mojmír Vlašín, č. 1/2007, s. 31

Nově publikované výsledky inventury, kterou provedla správa národního parku Bavorský les, ukázaly, že horské smrkové lesy na bavorské straně Šumavy se nečekaně rychle obnovují: počet stromků se během tří let zvýšil o 70 procent. Stromy už pokrývají 99 procent kontrolovaných ploch. Výsledky lesní inventury tak definitivně vyvrátily obavy, že se prales po napadení kůrovcem nedokáže sám znovu obnovit. Inventury ve vysokohorských smrčinách, kde většina stromů odumřela po napadení kůrovcem, probíhají od roku 1996. Asi 8,5 procenta smrků zůstalo zatím stát a úspěšně plodí semena. Z nich vyrůstá nový, zdravý pralesovitý porost. K podobným cyklům odumírání a obnovení pralesovitých porostů dochází na Šumavě po tisíciletí. Podrobnější výsledky inventury: www.nationalpark-bayerischer-wald.de/de/left/forschung/hochlageninventur.htm, český překlad textu naleznete na: http://sumava.drosera.cz/info/bavorskyles/inventura_zmlazeni.doc

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu