Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Plán hlavních povodí


Mojmír Vlašín, č. 1/2007, s. 32

Ministerstvo zemědělství koncem roku 2006 oficiálně informovalo, že společně s Ministerstvem životního prostředí stahují návrh Plánu hlavních povodí, který obsahuje kontroverzní seznam dvou stovek přehrad na území ČR, a vládě jej předloží až po zásadním přepracování. Dokument Plán hlavních povodí má nahradit stávající Státní vodohospodářský plán z roku 1986. Plán povodí má v nové verzi klást větší důraz na přírodě blízká opatření, vypadne z něj seznam závazných lokalit pro chystané přehrady a bude podrobně projednáván spolu se starosty na úrovni krajů. Dá se říci, že nakonec zvítězil zdravý rozum. Bývalá ministryně Vicenová tak dala na stanoviska řady renomovaných odborníků a akademiků, kteří vytýkali plánu povodí nevyváženost. Na území České republiky by to znamenalo kolem 200 potenciálních přehrad.

K odporu proti přehradám vedlo mimo jiné to, že autoři původního plánu se docela dobře prozradili při návrhu přehrady Býčí skála na Znojemsku. Nejenže ji naplánovali z části na území Rakouska, ale přehradu navrhli uvnitř národního parku Podyjí. Autoři tím asi chtěli naznačit, že národní park pro ně nic neznamená, a když sem jim zachce, postaví si přehradu i tam. Deník Rovnost dne 29. 12. 2006 informoval, že se chystá několik nádrží na přítocích Svratky, aby se zabránilo znečišťování Brněnské přehrady. Kde přesně by měly vzniknout, stejně jako jejich počet nikdo přesně neuvedl. Tento přístup ukazuje, že myšlenka stavby přehrad není zdaleka mrtvá. Ukazuje se, že technokratičtí vodaři mají na všechny svízele jeden osvědčený recept - přehradu. Naštěstí se ukazuje, že doba Gabčíkova a Nových Mlýnů postupně mizí na smetiště dějin. Postupně.

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu