Čtení na tyto dny

Přítel

Ať bydlí tam
kde je dřív jaro
později podzim
nejlépe u řeky
kolem níž
by se dalo jít lesem
kde by se naše myšlenky
uklidněné
rozestoupily jako stromy -
aby se tolik netrápil
až vtrhnem do jeho pokoje
v kterém na nás slovy myslívá
zrovna když ubližujeme ženě
nebo se ztrácíme v strachu
že máme ze srdce
jen cestu
zkoušíme-li to sami
na svou pěst
se svým jsem

(Zdeněk Volf) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Ropák má letos výročí


Miroslav Patrik, č. 3/2012, str. 21

Neuvěřitelné se v pátek 27. dubna 2012 stalo skutečností. Děti Země už po dvacáté vyhlásily v Brně za značného zájmu médií výsledky ankety o antiekologický čin Ropák roku. Jde o nejstarší ekologickou anketu, kterou si pořádá občanská společnost sama. Jejím cílem je upozorňovat na poškozování nebo ničení přírody a krajiny, a to nejen činy, ale i politickým nebo úřednickým rozhodnutím, či dokonce nějakým absurdním plánem, který se „jen“ prosazuje. Současně byly zveřejněny i výsledky 17. ročníku ankety o antiekologický výrok Zelená perla.

Loni obě anticeny poprvé získala jedna osoba, ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS). Letos se to podařilo řediteli CHKO a národního parku Šumava Janu Stráskému (bývalý člen ODS, bývalý ministr několika resortů a předseda vlády ČSFR), kterého do funkce bez výběrového řízení v únoru 2011 dosadil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS).

O Ropáka letos „usilovalo“ celkem 24 ekohříšníků, mezi dvanáct finalistů se dostali i čtyři hejtmani za ČSSD. V anketě o Zelenou perlu se sešlo rekordních 100 výroků, z nich 13 od Jana Stráského. O výsledku jednoznačně rozhodlo 103 členů komise, stejně jako laická veřejnost na serveru Aktualne. cz, kde dostal více než polovinu hlasů. Letos tedy o Ropákovi panuje shoda. Vedly k tomu tyto důvody:

Diskreditace parku nerespektováním a popíráním zásad ochrany přírody a péče o chráněné území, poškození dobrého jména parku odmítnutím Diplomu Rady Evropy za vzorně spravované chráněné území, nezákonné poškození cenných ekosystémů kácením stromů na Smrčině a u Ptačího potoka, povolání policie proti účastníkům shromáždění proti kácení stromů u Ptačího potoka a opakované narušování klidu v jádrovém území tetřeva hlušce kácením stromů.

Jako druhý se umístil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa za podporu bezplatného přidělení emisních povolenek na vypouštění oxidu uhličitého v období 2013-20 za téměř 50 mld. korun, ačkoliv je stát mohl prodat, a za zodpovědnost při vydání změny integrovaného povolení pro dovoz až 110 tisíc tun jedovatých odpadů z ropných lagun v Ostravě ke skládkování v Litvínově a ke spálení v cementárně v Čížkovicích.

Třetí místo obsadil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS) za předložení aktualizace Státní energetické koncepce do roku 2060 s prolomením územních limitů na Mostecku, těžbou černého uhlí v Beskydech a uranu v Rožínce a na Liberecku, rozvojem jaderné energetiky, odstavením větrných a solárních elektráren k roku 2030 a za snahu omezit až zrušit finanční podporu na výstavbu bioplynových elektráren.

Zelenou perlu 2011 získal Jan Stráský za tento jedinečný výrok: „Zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami.“

Na druhém místě je předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová s výrokem: „Proč jsem dala do souvislosti komunisty a kůrovce? Oni mají přece mnoho společného, vždyť jde o stejnou zákeřnost a bezohlednost a ničí vše živé, co se jim postaví do cesty, a bylo by dalších jiných negativních věcí a vy to víte. Nikdy nepřestane boj politických vězňů proti komunistům, ale v boji proti kůrovci musí povstat celá naše země.“

Na třetí místo se dostal náměstek primátora hl. m. Prahy Tomáš Hudeček (TOP09) s tímto absurdním tvrzením: „V centru zeleň chybí, takže jakýkoliv úbytek zeleně uvnitř města je absolutně nepřípustný. Na druhou stranu, pokud je někde něco jako les a nic se tam neděje, tak je otázka, jestli se to má nazývat zelení a jestli tam má být stopka pro nové stavby.“

A pokud před dvaceti lety nikdo, ani samy Děti Země, netušil, jak dlouho tato recesistická anketa vydrží, to samé lze říci i dnes. Vše závisí na zájmu veřejnosti nadále pečlivě sledovat činy a řeči politiků, úředníků, byznysu a neziskového sektoru, které se týkají našeho životního prostoru.

Miroslav Patrik
Děti Země

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu