Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Ropák a Zelená perla roku


Miroslav Patrik, č. 3/2007, s. 31

Děti Země Brno na konci dubna již po patnácté zveřejnily výsledky ankety o antiekologický čin Ropák roku a ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku, která je ale o tři roky mladší. Oproti minulému ročníku poklesl u první ankety počet kandidátů o 5 na 26, naopak u druhé ankety se množství výroků zvýšilo o 14 až na 70. O výsledcích svým hlasováním rozhodlo 103 členů komise z celkových 123.

Ropákem 2006 se stal ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS Martin Říman. Hlavní důvody tohoto „úspěchu“ jsou: Klíčová role při přípravě Národního alokačního plánu na léta 2008-12, který by umožnil zvýšení současného množství českých emisí oxidu uhličitého o dalších 25 procent na 102 milionů tun za rok, za podporu plánu na zvýšení čistého vývozu elektrické energie v letech 2008-12 na 20 terawatthodin, za podporu plánů na prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách a za souhlas s výstavbou dalších dvou bloků JE Temelín.

Vzhledem k tomu, že v letech 1996-7 se jako ministr dopravy a spojů umístil dvakrát „jen“ na druhém místě, má z letošního výsledku jistě radost. Navíc předběhl prezidenta Václava Klause, který se za bagatelizaci změny klimatu umístil na druhém místě. Ten už ale získal ropáka za rok 2003 a zelenou perlu za roky 1995 a 2005.

Na třetím místě se umístila náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková ze stejných prvních dvou důvodů, jaké má Martin Říman. Zde to je jistě ještě více ostudné, neboť zastupuje resort státní ochrany životního prostředí. Navíc se kromě ní mezi dvanáct finalistů dostali i další tři úředníci MŽP - ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Jaroslava Honová (6. místo), ředitel odboru odpadů Leoš Křenek (8. místo), jenž byl už 23. dubna ze své funkce odvolán, a náměstek ministra Karel Bláha (10. místo).

Zelenou perlu 2006 získal primátor Teplic a senátor za ODS Jaroslav Kubera, který v Senátu dne 2. listopadu 2006 při projednávání petice více než 35 tisíc občanů proti výstavbě rychlostní silnice R43 přes Brno-Bystrc kolem přehrady veřejně prohlásil toto: „Navrhuji, abychom se peticemi příliš nezabývali, protože je stejně nevyřešíme, vzali je na vědomí a spíš nutili, aby nám je petičníci neposílali.“

Na druhém místě se překvapivě umístila vedoucí stavebního úřadu Brna-střed Vlasta Kilianová, která se v územním rozhodnutí pro odsun nádraží v Brně podepsala pod následující větu: „Účastníkům územního řízení nepřísluší hodnotit umístění stavby a její začlenění do území.“

Třetí místo získal europoslanec za Nezávislé demokraty Vladimír Železný za tuto odpověď Rovnosti ze dne 5. června 2006 na adresu poslanců za Zelené v EP: „Jsou to anarchisté, teroristé, extrémní nesourodé hnutí. Komunisté jsou proti nim solidní. Za zelenými stojí průmyslové podniky, které je platí.“

Výsledky obou anket byly slavnostně zveřejněny na soirée v brněnském HaDivadle v pátek 27. dubna za účasti Vladimíra Merty a Jany Lewitové. Účastníci současně vyslechli „odborný referát“ o potížích při ochraně fauny v ČR od doc. RNDr. Karla Hudce, DrSc., a ocenili vítěze soutěže Nadace Veronica o přínos pro ochranu životního prostředí.

Realizaci akce podpořila Nadace Veronica, Moravská banka vín, firma Víno Marcinčák Mikulov a brněnská vegetariánská restaurace Rebio. Podrobné informace jsou na www.detizeme.cz/ropak.

Miroslav Patrik

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu