Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Počasí jaké bylo, jaké je a jaké bude. Pokus o laický návod


Ivo Dostál, č. 5/2007, s. 24

Počasí se dotýká každého z nás a každý o něm mluví. A proto nebude jistě nikomu vadit, pokud může získat více a podrobnějších informací, než nám je nabízeno z hromadných sdělovacích prostředků. Ideálním prostředkem k jejich získání je internet. Z domácích zdrojů k tomu velmi dobře poslouží webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz, na jehož stránkách se můžeme podrobně podívat, jaké počasí bylo, jaké je i jaké bude.

Na hlavní stránce najdeme v menu mimo předpovědi (denní i dlouhodobý měsíční výhled na charakter počasí) i stav počasí, kde najdeme jeho aktuální stav jako např. množství spadlých srážek, výšku nově napadlé sněhové pokrývky, její celkovou výši a teploty. Dále tam jsou klimatické údaje, kde lze najít údaje z klimatických stanic, jako jsou průměrné měsíční srážky, teploty, průměrná délka slunečního svitu, maximální a minimální teploty, a to vše zpětně až po rok 1998 včetně map různých meteorologických prvků. V hlavním menu je také nabídka družicových snímků aktuálních i několik dnů starých z pohledů nad Evropou. Zajímavé pohledy poskytují také radary, kde v půlhodinových intervalech se lze podívat na situaci nad naší republikou až 3 dny zpět.

Pokud vám to nebude stačit, další zajímavou adresou je www.wetterzentrale.de, která určitě uspokojí i ty nejnáročnější. Po otevření hlavní stránky se kliknutím přes Topkarten dostanete na nabídku modelů při levé straně stránky. Patrně nejlepší je GFS, po jehož otevření nám naskočí v hlavičce nabídka, kterou světovou oblast chceme (včetně střední Evropy jako novinky) a vedle o jaký meteorologický prvek nám půjde, a pod tím čísla hodin (až 180), o kolik předpověď potřebujeme dopředu včetně časového intervalu kroku + nebo - 3 (6) hodin, o který se chceme posouvat. Navíc v textové části si můžeme vyvolat archivované prvky několik let dozadu.

Zajímavý je také program z hlavní nabídky Diagrame, po jehož vyvolání se objeví mapa vybrané oblasti a kliknutím na zvolený křížek se vytvoří předpověď přímo pro ono místo. Vedle mapy se pak objeví diagramy oblačnosti, grafy tlaku, síly a směru větru, minimálních a maximálních teplot, diagramy relativní vlhkosti vzduchu a srážek, a to vše na 7 dnů dopředu.

Údaje a texty jsou v němčině a jsou vztaženy ke světovému času. U nejnovějších hodnot také musíme vnímat určité zpoždění, které vzniká od okamžiku naměření aktuálních hodnot po jejich zpracování, a to platí i pro předešlou webovou stránku.

Omlouvám se zkušeným internetovým surfařům za laické navádění, ale já sám nejsem příliš zběhlý, tak je příspěvek v takové formě, jakou potřebuji sám, a doufám, že vše bude fungovat tak, jak jsem se snažil popsat. Zkušení si na uvedených stránkách mohou najít i jiných zajímavostí více než dost. Vstup na uvedené stránky je bezplatný.


Ing. Ivo Dostál - ČHMÚ Brno

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu