Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Lesníci a ornitologové stvrdili spolupráci podpisem pilotní smlouvy


Šárka Kubelková, č. 5/2007, s. 31

Ve středu 5. září 2007 byla na Krajském úřadě v Jihlavě za přítomnosti hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila podepsána pilotní smlouva mezi státním podnikem Lesy České republiky a Českou společností ornitologickou pro tento region. Jde o první konkrétní smlouvu navazující na Deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Tu uzavřel státní podnik Lesy České republiky a ČSO, partner sdružení Birdlife International, dne 30. srpna 2007 v Hradci Králové.

Předmětem pilotní smlouvy na Vysočině pro rok 2007 je problematika odumřelých a doupných stromů v lesích, tj. spolupráce při jejich vyhledávání a značení (cílem je jejich ponechání přirozenému dožití a následnému rozpadu při dodržení pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany lesa), vydání informačních letáků o problematice doupných stromů a jednotlivých druhů ptáků hnízdících v dutinách a spuštění webových stránek věnovaných této problematice.

Šárka Kubelková, Lesy České republiky, s.p.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu