Čtení na tyto dny

Česna

Včely snášejí vosk na pečeti
a pohankový med
na dvoje sliby pod přísahou
na ztuhlý úsměv kolem úst

V té dvojí lásce zapřisáhlé
nebeskou modří drnčí na zápěstí sklo

Matku včelstev vynášejí z úlu
česnem - puklinou v pečeti

(Jindřich Zogata
Dým ohnic, 1991) 

 

Lesníci a ornitologové stvrdili spolupráci podpisem pilotní smlouvy


Šárka Kubelková, č. 5/2007, s. 31

Ve středu 5. září 2007 byla na Krajském úřadě v Jihlavě za přítomnosti hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila podepsána pilotní smlouva mezi státním podnikem Lesy České republiky a Českou společností ornitologickou pro tento region. Jde o první konkrétní smlouvu navazující na Deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Tu uzavřel státní podnik Lesy České republiky a ČSO, partner sdružení Birdlife International, dne 30. srpna 2007 v Hradci Králové.

Předmětem pilotní smlouvy na Vysočině pro rok 2007 je problematika odumřelých a doupných stromů v lesích, tj. spolupráce při jejich vyhledávání a značení (cílem je jejich ponechání přirozenému dožití a následnému rozpadu při dodržení pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany lesa), vydání informačních letáků o problematice doupných stromů a jednotlivých druhů ptáků hnízdících v dutinách a spuštění webových stránek věnovaných této problematice.

Šárka Kubelková, Lesy České republiky, s.p.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu