Čtení na tyto dny

Přítel

Ať bydlí tam
kde je dřív jaro
později podzim
nejlépe u řeky
kolem níž
by se dalo jít lesem
kde by se naše myšlenky
uklidněné
rozestoupily jako stromy -
aby se tolik netrápil
až vtrhnem do jeho pokoje
v kterém na nás slovy myslívá
zrovna když ubližujeme ženě
nebo se ztrácíme v strachu
že máme ze srdce
jen cestu
zkoušíme-li to sami
na svou pěst
se svým jsem

(Zdeněk Volf) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Lesníci a ornitologové stvrdili spolupráci podpisem pilotní smlouvy


Šárka Kubelková, č. 5/2007, s. 31

Ve středu 5. září 2007 byla na Krajském úřadě v Jihlavě za přítomnosti hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila podepsána pilotní smlouva mezi státním podnikem Lesy České republiky a Českou společností ornitologickou pro tento region. Jde o první konkrétní smlouvu navazující na Deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Tu uzavřel státní podnik Lesy České republiky a ČSO, partner sdružení Birdlife International, dne 30. srpna 2007 v Hradci Králové.

Předmětem pilotní smlouvy na Vysočině pro rok 2007 je problematika odumřelých a doupných stromů v lesích, tj. spolupráce při jejich vyhledávání a značení (cílem je jejich ponechání přirozenému dožití a následnému rozpadu při dodržení pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany lesa), vydání informačních letáků o problematice doupných stromů a jednotlivých druhů ptáků hnízdících v dutinách a spuštění webových stránek věnovaných této problematice.

Šárka Kubelková, Lesy České republiky, s.p.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu