Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Nová naučná stezka


Aleš Tinka, č. 5/2007, s. 31-32

K bydlení na venkově patří jistý komfort - když máte čas, můžete se jít s dětmi, se psem, či sami projít „za humna“ na procházku. Taková procházka otevřenou krajinou má své příznivé účinky. Kdo si umí vychutnat „doteky přírody“ nebo výhledy do krajiny, ten nejlíp ví, o čem mluvím. Urbanizace (zastavování) krajiny však plíživým tempem pokračuje. Kde dříve kolem polní cesty kvetly jabloně, šípky nebo se zelenalo pole jeteliny, tam je dnes asfaltová silnice lemována domy. V lepším případě s předzahrádkami, v horším případě s dvoumetrovým plotem nebo betonovou zdí.

Středisko ekologické výchovy (SEV) Větřák hledá způsoby, jak včas upozornit na hodnotu krajiny pro přírodu i pro člověka. Snažíme se vytipovat nejcennější místa v naší obci, pokusit se „odkrýt“ jejich utajenou krásu a přesvědčit zastupitele, aby tato místa uchránili od urbanizace. Zajistit lidem jejich právo na krajinu. Způsobem jak zachránit kus zajímavé krajiny pro občany je také naučná stezka Františka Neužila (vybudovaná ke 100. výročí jeho narození). Její budování schválilo pozořické zastupitelstvo v září 2006. Byla obnovena část staré cesty od Kovalovic na Jezera, vysázena lipová alej Františka Neužila, opraven Bajerův kříž a chystáme další zajímavá zastavení. Již před třemi lety zde byla vyznačena turistická trasa, na které každého upoutají překrásné výhledy daleko do krajiny. Trasa dále pokračuje lesem k bývalému hradu Vildenberku a navazuje na turistické značení u lesní chaty Jelenice - Ekostřediska ČSOP Pozořice.

Aleš Tinka

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu