Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Nová naučná stezka


Aleš Tinka, č. 5/2007, s. 31-32

K bydlení na venkově patří jistý komfort - když máte čas, můžete se jít s dětmi, se psem, či sami projít „za humna“ na procházku. Taková procházka otevřenou krajinou má své příznivé účinky. Kdo si umí vychutnat „doteky přírody“ nebo výhledy do krajiny, ten nejlíp ví, o čem mluvím. Urbanizace (zastavování) krajiny však plíživým tempem pokračuje. Kde dříve kolem polní cesty kvetly jabloně, šípky nebo se zelenalo pole jeteliny, tam je dnes asfaltová silnice lemována domy. V lepším případě s předzahrádkami, v horším případě s dvoumetrovým plotem nebo betonovou zdí.

Středisko ekologické výchovy (SEV) Větřák hledá způsoby, jak včas upozornit na hodnotu krajiny pro přírodu i pro člověka. Snažíme se vytipovat nejcennější místa v naší obci, pokusit se „odkrýt“ jejich utajenou krásu a přesvědčit zastupitele, aby tato místa uchránili od urbanizace. Zajistit lidem jejich právo na krajinu. Způsobem jak zachránit kus zajímavé krajiny pro občany je také naučná stezka Františka Neužila (vybudovaná ke 100. výročí jeho narození). Její budování schválilo pozořické zastupitelstvo v září 2006. Byla obnovena část staré cesty od Kovalovic na Jezera, vysázena lipová alej Františka Neužila, opraven Bajerův kříž a chystáme další zajímavá zastavení. Již před třemi lety zde byla vyznačena turistická trasa, na které každého upoutají překrásné výhledy daleko do krajiny. Trasa dále pokračuje lesem k bývalému hradu Vildenberku a navazuje na turistické značení u lesní chaty Jelenice - Ekostřediska ČSOP Pozořice.

Aleš Tinka

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu