Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Hostětínská hvězda září nad stoupajícími emisemi


Jan Labohý, č. 3/2012, str. 31

Evropská environmentální agentura (EEA) na konci května oznámila, že i přes všechnu snahu v roce 2010 stouply evropské emise CO2 o 2,4 %. Důvodem bylo částečné vymanění z ekonomické recese. „Nebýt rozvoje obnovitelných zdrojů, emisní nárůst by byl ještě vyšší,“ zhodnotila výsledek Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA. I přes nárůst v roce 2010 by ale Evropská unie měla být schopna dostát plánovanému snížení emisí o 8 % oproti roku 1990, ke kterému se zavázala v rámci Kjótského protokolu.

O pokračování kjótského systému se jednalo v květnu v německém Bonnu. K žádnému průlomu nedošlo, i přesto se státy dokázaly dohodnout alespoň na pracovním programu, který by měl vést k přijetí nové celosvětové dohody do roku 2020. Žádný posun ale nenastal v otázce financování klimatických opatření v rozvojových zemích. Nikdo zatím netuší, kde se vezme sto miliard dolarů, které se bohatý svět zavázal na tyto účely poskytnout.

Mezinárodní organizace Greenpeace vydala další verzi své studie Energetická [r]evoluce, na které spolupracuje s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku. Její součástí je tentokrát i konkrétní scénář pro Českou republiku. Ukazuje, jak do roku 2050 zajistit, aby obnovitelné zdroje energie pokrývaly 80 % české spotřeby energie. Zajímavé je, že uskutečnění by neznamenalo žádné dodatečné investice. Nový systém by si vystačil se stejnými penězi, jaké bychom zaplatili za udržování stávajícího modelu energetiky. Miliardy korun ročně by ale ušetřily domácnosti a firmy.

Že jsou řešení dostupná a je možné je okamžitě použít, dlouhodobě dokazuje Ekologický institut Veronica společně s obcí Hostětín. Letos se Hostětín zařadil po bok švýcarského Curychu, německého Lipska či regionu Andalusie ve Španělsku a získal prestižní ocenění Climate Star, udělované nejúspěšnějším evropským obcím a regionům za vynikající projekty v oblasti ochrany klimatu. Gratulujeme!

Jan Labohý
koordinátor aktivit Ekologického institutu Veronica na ochranu klimatu

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu