Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Hostětínská hvězda září nad stoupajícími emisemi


Jan Labohý, č. 3/2012, str. 31

Evropská environmentální agentura (EEA) na konci května oznámila, že i přes všechnu snahu v roce 2010 stouply evropské emise CO2 o 2,4 %. Důvodem bylo částečné vymanění z ekonomické recese. „Nebýt rozvoje obnovitelných zdrojů, emisní nárůst by byl ještě vyšší,“ zhodnotila výsledek Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA. I přes nárůst v roce 2010 by ale Evropská unie měla být schopna dostát plánovanému snížení emisí o 8 % oproti roku 1990, ke kterému se zavázala v rámci Kjótského protokolu.

O pokračování kjótského systému se jednalo v květnu v německém Bonnu. K žádnému průlomu nedošlo, i přesto se státy dokázaly dohodnout alespoň na pracovním programu, který by měl vést k přijetí nové celosvětové dohody do roku 2020. Žádný posun ale nenastal v otázce financování klimatických opatření v rozvojových zemích. Nikdo zatím netuší, kde se vezme sto miliard dolarů, které se bohatý svět zavázal na tyto účely poskytnout.

Mezinárodní organizace Greenpeace vydala další verzi své studie Energetická [r]evoluce, na které spolupracuje s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku. Její součástí je tentokrát i konkrétní scénář pro Českou republiku. Ukazuje, jak do roku 2050 zajistit, aby obnovitelné zdroje energie pokrývaly 80 % české spotřeby energie. Zajímavé je, že uskutečnění by neznamenalo žádné dodatečné investice. Nový systém by si vystačil se stejnými penězi, jaké bychom zaplatili za udržování stávajícího modelu energetiky. Miliardy korun ročně by ale ušetřily domácnosti a firmy.

Že jsou řešení dostupná a je možné je okamžitě použít, dlouhodobě dokazuje Ekologický institut Veronica společně s obcí Hostětín. Letos se Hostětín zařadil po bok švýcarského Curychu, německého Lipska či regionu Andalusie ve Španělsku a získal prestižní ocenění Climate Star, udělované nejúspěšnějším evropským obcím a regionům za vynikající projekty v oblasti ochrany klimatu. Gratulujeme!

Jan Labohý
koordinátor aktivit Ekologického institutu Veronica na ochranu klimatu

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu