Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Hostětínská hvězda září nad stoupajícími emisemi


Jan Labohý, č. 3/2012, str. 31

Evropská environmentální agentura (EEA) na konci května oznámila, že i přes všechnu snahu v roce 2010 stouply evropské emise CO2 o 2,4 %. Důvodem bylo částečné vymanění z ekonomické recese. „Nebýt rozvoje obnovitelných zdrojů, emisní nárůst by byl ještě vyšší,“ zhodnotila výsledek Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA. I přes nárůst v roce 2010 by ale Evropská unie měla být schopna dostát plánovanému snížení emisí o 8 % oproti roku 1990, ke kterému se zavázala v rámci Kjótského protokolu.

O pokračování kjótského systému se jednalo v květnu v německém Bonnu. K žádnému průlomu nedošlo, i přesto se státy dokázaly dohodnout alespoň na pracovním programu, který by měl vést k přijetí nové celosvětové dohody do roku 2020. Žádný posun ale nenastal v otázce financování klimatických opatření v rozvojových zemích. Nikdo zatím netuší, kde se vezme sto miliard dolarů, které se bohatý svět zavázal na tyto účely poskytnout.

Mezinárodní organizace Greenpeace vydala další verzi své studie Energetická [r]evoluce, na které spolupracuje s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku. Její součástí je tentokrát i konkrétní scénář pro Českou republiku. Ukazuje, jak do roku 2050 zajistit, aby obnovitelné zdroje energie pokrývaly 80 % české spotřeby energie. Zajímavé je, že uskutečnění by neznamenalo žádné dodatečné investice. Nový systém by si vystačil se stejnými penězi, jaké bychom zaplatili za udržování stávajícího modelu energetiky. Miliardy korun ročně by ale ušetřily domácnosti a firmy.

Že jsou řešení dostupná a je možné je okamžitě použít, dlouhodobě dokazuje Ekologický institut Veronica společně s obcí Hostětín. Letos se Hostětín zařadil po bok švýcarského Curychu, německého Lipska či regionu Andalusie ve Španělsku a získal prestižní ocenění Climate Star, udělované nejúspěšnějším evropským obcím a regionům za vynikající projekty v oblasti ochrany klimatu. Gratulujeme!

Jan Labohý
koordinátor aktivit Ekologického institutu Veronica na ochranu klimatu

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu